Nominera till Årets Assistent!

Har du en personlig assistent som gör ett fenomenalt jobb? Då är det dags att nominera den personen till utmärkelsen Årets Assistent. Utmärkelsen delas ut en gång om året och både enskilda assistenter och assistansteam kan nomineras.

Årets Assistent 3LEVA ser det som en av våra huvuduppgifter att höja statusen för yrket personlig assistans och presentera människor som kan förmedla kunskap och inspiration till de som jobbar inom yrket. Vi vill visa på hur personlig assistans kan se ut när den fungerar som absolut bäst, och vi vill att det skall föras en konstruktiv diskussion om yrkets utveckling och framtid.

 

Målet med utmärkelsen Årets Assistent är att lyfta fram en mycket viktig yrkesgrupp som tyvärr ibland kommer i kläm. Syftet är också att sätta ljuset på vad som utmärker god assistans. Vi vill med utmärkelsen lyfta fram goda, intressanta och engagerade förebilder.

 

Efter en första gallring av inkomna nomineringar presenteras tre finalister där huvudjuryn sedan röstar fram en vinnare. Huvudjuryn består av representanter från LEVA, IFA samt PARO.

Så här nominerar du till Årets Assistent

Titta på listan nedan. Har du en personlig assistent som är lyhörd, respektfull och professionell, en assistent som verkligen gör din vardag enklare och bättre? I så fall tycker vi att du skall nominera honom eller henne till utmärkelsen Årets Assistent.

 

Skriv ner namnet på din assistent och en beskrivning av varför du tycker att hen bör utses till Årets Assistent. Ta hjälp av ledorden nedan i din motivering och förklara för oss på vilket sätt som just din assistent svarar upp mot dessa.

 

Skicka din nominering till info@justrivista.se senast den 15 september. Märk ditt mail med Årets Assistent.

Lyhördhet

Ett ord som ständigt återkommer i diskussioner om personlig assistans. Det handlar helt enkelt om förmågan att känna in och lyssna av andra människor. Att kunna ”läsa mellan raderna” om man så vill.

Intigritet

Det vill säga en förmåga att sätta gränser och förstå var det egna ansvaret börjar och slutar. Som personlig assistent befinner man sig ofta oerhört nära en annan människa, därför är det viktigt att visa integritet och förstå att man bara är ett ”redskap” i vissa situationer.

Respekt

Ett ord som fått lite olika betydelser under senare år, men här är det förstås i mer ursprunglig bemärkelse. Att visa respekt är detsamma som att behandla sina medmänniskor värdigt och som mogna individer.

Kunskap

Det vill säga kännedom om brukarens funktionshinder och om de lagar och regler som gäller kring jobbet som personlig assistent. Här gäller det som assistent att våga stå upp och kräva att man får den utbildning och den kunskap som behövs för att klara jobbet. Men man måste naturligtvis visa ett intresse för det.

Servicekänsla

Det vill säga en vilja att ställa upp och hjälpa till utan att bli ombedd.

Professionalitet

Många föreställer sig att den personliga assistenten är en sorts kompis. Och det kan säkert var bra i vissa situationer, men som assistent är man aldrig först och främst en kompis, utan just assistent. Det gäller att inse skillnaden och alltid ha sin profession i fokus.

Öppenhet

Som personlig assistent är det mycket viktigt att kunna kommunicera med sin brukare, med sina kollegor och med sin arbetsgivare. Om man saknar förmågan att kommunicera på ett bra sätt blir det lätt missförstånd och problem.