Håll koll på ditt anställningsavtal

Att försäkra . sig om att man får ett schysst anställningsavtal, med rimliga villkor och en anständig lön, är inte så lätt alla gånger. Om det finns kollektivavtal så är det en stor hjälp, men annars gäller det att se upp.

Som personlig assistent ställs man ofta inför det faktum att det är svårt att få fram och jämföra uppgifter om vad som är ett rimligt anställningsavtal. Branschen är helt enkelt inte särskilt enhetlig. Att då kunna luta sig mot förekomsten av kollektivavtal är en viss trygghet, men man måste ändå ha koll på vad som gäller.

 

Kollektivavtalen förhandlas fram mellan facket, det vill säga Kommunal i personliga assistenters fall – och respektive arbetsgivarorganisation. Och eftersom det finns flera arbetsgivarorganisationer som har företag i assistansbranschen, så finns det också olika kollektivavtal.

 

För personliga assistenter finns det ett par olika kollektivavtal som kan vara aktuella och villkoren, inklusive lönenivån, skiljer sig lite åt mellan dem. De allra flesta, men inte alla, personliga assistenter omfattas numer av kollektivavtal. Flest är de vars arbetsgivare ingår i antingen SKL (Sveriges kommuner och landsting) eller arbetsgivareförbundet PACTA och som därför omfattas av dessa organisationers gemensamma avtal med Kommunal. Det finns ytterligare tre arbetsgivarorganisationer vars medlemsföretag har kollektivavtal: KFO, Vårdföretagarna och KFS.

 

Spelar det då någon roll vilket kollektivavtal man omfattas av? Svaret är att det finns vissa skillnader, men att dessa generellt sett är ganska små, och att det viktigaste snarare är själva förekomsten av ett avtal. Kollektivavtal innebär nämligen ett slags godkännandestämpel från facket, det vill säga din företrädare.

 

Värre är det om kollektivavtal saknas, och då gäller det att vara på sin vakt. Det är inte nödvändigtvis sämre, men det innebär att man måste se till att bevaka sina intressen, eftersom en arbetsgivare utan kollektivavtal är fri att erbjuda vilka villkor som helst, inom lagens ramar. Och eftersom vi exempelvis saknar regler om minimilön, OB-tillägg och övertidsersättning i Sverige, så finns det inga garantier för något av detta i ett anställningsavtal med en arbetsgivare utan kollektivavtal. Givetvis måste däremot lagar om bland annat arbetstider och arbetsmiljö följas.

 

Undersökningar visar att de allra flesta anser att den enskilt viktigaste frågan när det gäller anställningsavtal är lönen. Och för den som ska förhandla med sin arbetsgivare kan det vara bra att vara påläst.

I de befintliga kollektivavtalen för personliga assistenter så regleras bland annat minimilönen, vilken för närvarande ligger på mellan 17 003 kronor och 17 600 kronor i månaden, samt mellan 98,85 kronor och 106,66 kronor i timmen för timanställda. Avtalen omfattar också överenskomna löneförhöjningar under de kommande åren, fram till 2016.

 

En titt i lönestatistiken visar att enligt senast tillgängliga uppgifter så har personliga assistenter med tillsvidareanställning och kollektivavtal en medellön på knappt 24 000 kronor i månaden, medan visstidsanställda med kollektivavtal har en medellön på omkring 130 kronor i timmen. Statistiken är däremot inte heltäckande och bland annat saknas tillförlitliga uppgifter om de assistenter som inte omfattas av kollektivavtal.

 

Det kan däremot vara intressant att notera att till skillnad från många andra yrken så råder det inga generella löneskillnader mellan mäns och kvinnors löner i assistansyrket, däremot skiljer det som mest mellan 1 000-2 000 kronor i månaden mellan stad och landsbygd, där personliga assistenter i glesbygdskommuner har en lägre lön än sina kollegor i stora och medelstora städer.

 

TEXT: Andreas Karlsson
FOTO: Thinkstock

 

FAKTA/Håll koll själv

Det här är några saker som kollektivavtalet reglerar och som du själv måste ha koll på när du ska förhandla om arbetsvillkor med en arbetsgivare som inte har kollektivavtal:

  • Anställningsform (visstid eller tillsvidare)
  • Lön och planerad löneförhöjning
  • OB-tillägg för kvällar, nätter, helger och storhelger.
  • Övriga ersättningar (t.ex. för övertid, jour och beredskap)
  • Arbetstid
  • Uppsägningstid

 

Läs mer: För en mer detaljerad översikt över de olika kollektivavtalen, så har assistanskoll.se sammanställt en tabell över framförhandlade villkor. Tabellen finns på http://assistanskoll.se/20080319-FAKTA-kollektivavtal.html.