Tuffast att rekrytera på landet och i storstäderna

Det är i glesbygd . och i Stockholms stad som många upplever det som svårast att rekrytera personliga assistenter. Lättast är det i de medelstora städerna.

Det var när socialdepartementet gjorde en enkätundersökning bland både kommunala och privata arbetsgivare för ett par år sedan som det framkom att det finns geografiska skillnader när det gäller rekrytering av assistenter. Främst handlar det om svårigheter i Stockholmsområdet samt på mindre orter i glesbygden. Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IFA, bekräftar bilden.

 

– I Stockholm beror det på att det finns en viss genomströmning i yrket, man jobbar som assistent medan man söker andra jobb eller pluggar. Problemet i glesbygden är att det finns ett begränsat antal personer att välja mellan, säger hon.

Människor kan behöva flytta

Sophie Karlsson menar dock att de som rekryteras på mindre orter oftare stannar kvar i yrket längre, vilket är viktigt eftersom assistansen bygger på kontinuitet för att vardagslivet ska fungera. I värsta fall menar hon att en brukare kan behöva flytta om det inte finns några personer som kan arbeta i just det området.

 

– Man får väga för- och nackdelar med att antingen bo kvar och anställa en person man kanske inte är helt nöjd med eller flytta in till en större stad, säger hon.

 

Birgitta Olofsson är verksamhetschef på assistansbolaget Lev väl Assistans i Kiruna, ett bolag med ett trettiotal assistenter. Hon tycker sig se att det blivit allt svårare att rekrytera.

– Man fick mycket fler svar på annonser för bara fem år sedan jämfört med vad man får i dag, säger hon.

 

Orsaken är enligt henne att LKAB startat nya gruvor i Kiruna, vilket gjort att arbetslösheten just nu är låg.

– Det är så klart glädjande, men det gör också att vi måste jobba mer strategiskt och intensivt för att rekrytera. Det handlar om att skapa kontakter och nätverka med personalen för att hitta arbetssökande, men framförallt om att ha ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen vilket fungerar strålande för oss, säger hon.

Inga problem i Stockholm

Att det däremot skulle vara problem att få anställda som stannar länge i Stockholmsområdet är inget som känns igen av Catherine Wallefelt, VD för CW Personlig Assistans och Consulting med ett tjugotal assistenter.

– Jag har fortfarande kvar assistenter sedan jag startade 2006. Man säger att det är ett genomgångsyrke, men jag har haft tur och hittat folk som värnar om människan. Jag tror det beror på att assistenterna får ta mycket eget ansvar, vilket gör att de känner sig värdefulla, säger hon.

 

Även Viktoria Dahl, verksamhetschef på Stockholmsbolaget Bonitas med omkring 40 anställda, ser inga problem.

– Vi har anställda som stannat i sex eller sju år. Jag tror nyckeln handlar om att ge dem heltid. Om de inte fyller tiden hos en brukare får de vara hos fler, säger hon.

 

Sophie Karlsson på IFA menar att det finns en huvudsaklig förändring som måste till för att man ska komma åt problemen i glesbygd och i storstäderna med synen på assistansjobbet som ett genomfartsyrke.

– Det handlar om att höja statusen på jobbet. Blir det ett eftertraktat yrke motiverar det assistenter att stanna. En viktig sak som hänger ihop med det är lönen, särskilt om man har lång resväg. Då måste man tjäna på att köra de där extra milen, säger hon.

 

TEXT: Christopher Kullenberg Rothvall
FOTO: Kiruna Kommun

 

Fakta: Fem rekryteringstips

  • Bli en headhunter och var aktiv i nätverk, på sociala medier och på relevanta utbildningar.
  • Vänta inte på att rätt tid eller att ansökningarna ska komma av sig själv, börja rekrytera så fort behovet uppstår.
  • Var noga med att beskriva vem brukaren är redan i annonsen.
  • Diskutera olika scenarion som kan uppstå i arbetet under intervjun istället för de vanliga frågorna.
  • Ha ett par introduktionspass innan beslutet tas om en anställning.