Använd glidskiva så här

Ibland kan det, på grund av brukarens förutsättningar vara svårt att ställa sig upp och sätta sig ner igen vid förflyttningar mellan två sittande positioner, som sängen och rullstolen. Då kan en glidskiva vara ett alternativ.

Brukaren behöver vara delaktig i förflyttningen utifrån sina förutsättningar, till exempel underlättas förflyttningen av ett självständigt sittande och förmåga att själv dra sig över till rullstolen. En glidskiva kan vara en möjlighet till delaktighet och frihet för personer med nedsatt funktion då den under rätt omständigheter kan användas för förflyttningar till bilen eller till andra sittande positioner.

 

Om förflyttningen sker till en rullstol behöver ni ta bort fotstöden och armstödet på sidan där förflyttningen görs. Observera att om glipan mellan säng och rullstol är större än vad som är rekommenderat för den glidskiva ni använde,r så får ni inte göra förflyttningen. Då behövs en annan glidskiva! Ställ rullstolen snett så undviker ni däcket och ni kommer längre in i rullstolen.

 

bild 1 ny
Brukaren Carolina behöver göra en tyngdöverföring för att få in glidskivan under vänstra sittknölen. Assistenten Emelie stödjer tyngdöverföringen och placerar glidskivan.
Bild 2
Om det lutar för mycket och Carolina inte får kontakt med underlaget så finns det risk att hon glider av framåt. En förhöjningsplatta under fötterna minskar den risken. Fötterna placeras med den vänstra foten något framför den högra. Carolina gör en liten tyngdöverföring åt vänster och glider på glidskivan tills hon sitter helt på den.
Bild 3
Om Carolina har tillräcklig armstyrka kan hon dra sig över till stolen. Till exempel genom att ta tag i stolens ryggstöd eller rullstolens bortre armstöd. Förflyttningen underlättas om hon lutar sig framåt.
Bild 4
Carolina gör en tyngdöverföring åt höger och trycker in sig den sista biten med höger hand, för att komma hela vägen bak i stolen.

Det finns många sätt som assistenten Emelie kan understödja förflyttningen. Vilken metod som väljs måste alltid vara anpassat utifrån brukarens individuella behov. Till exempel kan Emelie guida rörelsen med sina händer på Carolinas höfter eller sitta framför Carolina så att hon vågar luta sig framåt.

 

Att förflyttas med en glidskiva för med sig vissa risker. Till exempel att användaren kan glida av glidskivan framåt. En utprovning av en glidskiva behöver därför göras i samråd med en arbetsterapeut eller en sjukgymnast som kan göra en individuell riskbedömning.

 

TEXT och BILD: Andreas Södahl och Björn Klanac