Stora bolag samlar på kandidater

Eftersom arbetsmarknaden för personliga assistenter kännetecknas av en stor rörlighet måste arbetsgivarna ständigt vara redo att rekrytera ny personal. För att ligga steget före har flera av de största bolagen byggt upp databaser med sökande kandidater. Ett som jobbar så är Frösunda.

Över 80 000 personer jobbar som personliga assistenter i Sverige, en siffra som ökat stadigt under de senaste åren. Men trots att antalet blivit så många fler ses yrket fortfarande som ett genomgångsyrke av många, ett jobb mellan andra eller som en sysselsättning under tiden man studerar. Många branschorganisationer och fackförbund jobbar hårt för att försöka höja yrkets status för att på så sätt minska rörligheten, men trots det fortsätter omsättningen att vara stor, år efter år.

Frösunda jobbar på nytt sätt

Detta faktum gör att assistansbolagen ständigt måste jobba med att rekrytera nya assistenter. Ett av de största bolagen inom branschen är Frösunda som har personlig assistans för omkring 1 500 barn, ungdomar och vuxna. I år har de organiserat om när det kommer till hur de arbetar med rekryteringar. Sedan i våras har de anställt ett flertal rekryteringsspecialister. En av dem är Nicole Areskoug som har hand om alla rekryteringar i region syd som täcker in Skåne.

– Tidigare låg rekryteringsansvaret på verksamhetscheferna, vilket gjorde det svårt att ha en övergripande bild av bemanningsbehovet i hela regionen. Nu när det ligger på mitt bord har processen både blivit snabbare samtidigt som vi inte missar att hitta duktiga assistenter, säger hon.

Byggde databas med kandidater

En av de största förändringarna var att företaget byggde upp en rekryteringsdatabas med kandidater som visat intresse för att jobba som personliga assistenter.

– När en verksamhetschef kommer till mig och säger att det finns ett behov av nya medarbetare lägger jag inte ut en annons utan jag kan ta fram en kandidat från databasen som passar till kunden, säger Nicole Areskoug.

 

Hennes uppdrag som rekryteringsspecialist blir därmed att ständigt försöka hålla databasen så uppdaterad som möjligt för att det ska gå snabbt att bemanna med rätt person om behovet uppstår.

– Bara det är nästan som ett heltidsjobb, men hittills har det fungerat jättebra. Vi annonserar mindre och eftersom Frösunda växer blir kandidaterna i kandidatbanken nästan alltid uppringda förr eller senare, säger hon.

Gör ändå rekryteringar

Men alla assistanssituationer är unika och ibland finns helt enkelt inte rätt kandidat i databasen. Då drar Nicole Areskoug igång en ny rekryteringsprocess. Den börjar med att hon och kunden går igenom vilken typ av assistent som önskas.

– Det kan handla om allt från vilken erfarenhet de ska ha till hur assistenten ska vara som person. Därefter lägger vi ut en annons och väntar på att ansökningarna ska komma in, säger Nicole Areskoug.

 

De lägger ut sina annonser både hos Arbetsförmedlingen och på sin egen sida, men hittar också assistenter via samarbeten med olika jobbmatchningsbolag samt via Frösundas webbplats. Ambitionen under rekryteringen är att kunden ska få vara så delaktig i processen som kunden själv vill.

– Vi skickar över både personligt brev och CV så att de själva får välja vilka kandidater vi ska träffa. Sedan träffar vi dem ibland gemensamt, ibland gör jag det själv först för att de ska passera de krav som vi ställer, säger Nicole Areskoug.

 

Målet är att kunden alltid ska ha några olika kandidater att välja mellan, helst en månad innan uppdraget hos Frösunda börjar.

– Det gör att det finns lite extra tid om kandidaterna inte skulle passa eller inte uppfyller kraven och då hinner man göra om rekryteringen och hitta rätt person. Kunden ska aldrig känna sig tvingad att välja en viss person. Därför är det bra om det i alla fall finns tre kandidater att välja mellan, säger Nicole Areskoug.

Vilja för jobbet viktigast

Som rekryteringsspecialist har Nicole Areskoug jobbat fram en känsla för vilka egenskaper som gör att hon väljer ut en viss kandidat framför en annan.

– Framförallt handlar det om en vilja för jobbet. Man måste inte alltid ha erfarenhet från yrket tidigare om inte kunden efterfrågar det specifikt. Vill man lära sig jobbet så kan man, säger hon.

 

Även om personen som söker sig till assistansyrket inte har någon erfarenhet från andra vårdyrken, så värdesätter Nicole Areskoug erfarenhet från jobb i andras hem.

– Det kan vara som städare, inom hemtjänsten eller som au pair. Då vet man vad det innebär att jobba i någons hem, säger hon.

 

Andra egenskaper hon letar efter är personer som är öppna och som inte är rädda av sig.

– Det är en speciell känsla när man träffar rätt och det är svårt att ta på exakt vad det är, säger hon.

 

För att hitta rätt är den personliga kontakten ansikte mot ansikte central i rekryteringen. Just därför arbetar Frösunda ofta med att marknadsföra sig som arbetsgivare på olika jobbsökarmässor.

– Det är just på mässor som man kan fånga upp alla de här härliga personligheterna som inte annars lyser igenom när man läser ett CV på en datorskärm. Genom ett möte på en mässa får man som arbetssökande verkligen en chans att sälja in sig och på så sätt har vi hittat jättemånga duktiga assistenter, säger Nicole Areskoug.

 

TEXT: Christopher Kullenberg Rothvall
FOTO: Privat