Ida Ullvin är årets assistent

Årets assistent . är utsedd. Efter noggrant övervägande har juryn beslutat att 2013 års mottagare av utmärkelsen är Ida Ullvin, personlig assistent i Köping.

 

Ida Ullvin sitter i ett planeringsmöte hos sin arbetsgivare, Köpings kommun, när tidningen Assistans knackar på dörren. Hon spricker upp i ett leende och slår händerna för ansiktet när hon ser diplomet, blommorna och förstår vad det handlar om. Hennes kollegor som är med på mötet tar upp en applåd, och mötesledaren erkänner att han har varit tvungen att dra ut lite på det för att inte Ida skulle hinna lämna lokalen.

 

– Jag blir alldeles rörd. Jag visste ju att jag var finalist, och redan det var helt fantastiskt. Ja, faktiskt att vara nominerad överhuvudtaget. Men att vinna – det hade jag verkligen inte kunnat föreställa mig, säger hon och kan inte sluta le.

 

Ida Ullvin är kommunalt anställd personlig assistent och har varit i yrket i nio år. Hon berättar att hon provade på att arbeta inom vården redan i gymnasiet och att hon via ett äldreboende så småningom hamnade som assistent. För tillfället arbetar hon för två olika brukare, två personer med vitt skilda förutsättningar. I det ena fallet handlar det om en person som succesivt blivit allt sämre och som idag är väldigt sjuk och bland annat har förlorat sitt tal. Ida har som personlig assistent varit med genom försämringen och hennes chef Tarja Kauppinen beskriver hur Ida utvecklat en fantastisk förmåga till tyst kommunikation och en känsla för brukarens behov, trots att hen inte själv kan uttrycka sig i ord.

 

Den andra personen som Ida arbetar för har en utvecklingsstörning, och Ida säger att det som förenar assistansskapet, oavsett vem man arbetar för, är att det hela tiden gäller att vara öppen för olika människor och deras förutsättningar.

– Som personlig assistent får jag komma in i olika människors liv och det är både en utmaning och en stor förmån, men också något som man måste ha stor respekt för. En av de saker jag verkligen uppskattar med det här yrket är just att få träffa så olika människor, och att det i sin tur gör att jag lär mig en hel del om mig själv. Jag måste hela tiden utvecklas och det är fantastiskt, säger hon.

 

Ida Ullvin berättar att hennes egen bild av själva yrket personlig assistent är nästan uteslutande positivt. Och hon konstaterar att hon sällan möter några negativa attityder, däremot möter hon ofta en stor okunskap.

– Många vet inte vad det innebär att vara personlig assistent. Och ärligt talat så är det inte så konstigt, för det är ganska svårt att säga vad det egentligen är. Det är ett så varierande och omfattande yrke.

 

Hon tillägger med ett skratt:

– Men att jag aldrig får höra några negativa kommentarer om mitt yrke kanske beror på att jag inte tillåter dem.

 

Samtidigt säger hon att hon förstås är medveten om att yrket personlig assistans allmänt har en ganska låg status och hon hoppas för framtiden att den ska höjas. Det kommer att bli svårt, medger hon, men hon tror att vägen dit går via bättre kunskaper om vad det handlar om.

 

Tarja Kauppinen, som själv har lång erfarenhet från yrket, håller med. Hon säger att alla som arbetar med personlig assistans behöver bli bättre på att förklara vad de är bra på. Att understryka att det handlar om att ge de man jobbar för ett bra liv.

– Våra assistenter är bra på det, och Ida är ett utmärkt föredöme på området. Jag har försökt säga till henne att hon ska våga ta mer plats och vara stolt över att hon är duktig, men jag förstår också att det kan vara svårt.

 

Ida ler och säger att det inte är så lätt att kliva fram på det sättet, men att hon är glad över det stöd hon får från sin arbetsgivare. Och hon konstaterar att hon överhuvudtaget är på en bra arbetsplats där samarbetet och organisationen fungerar som den ska.

 

Vi går ut för att ta några bilder och det visar sig att ryktet redan har spridit sig. Kommunens informationsavdelning vill också vara med och uppmärksamma att Köping begåvats med Sveriges bästa personliga assistent. De följande timmarna strömmar gratulationerna in via sociala medier. Kommunens hemsida och facebookflöde, liksom Idas egen facebooksida, fylls med kommentarer som alla instämmer i juryns beslut att utse Ida till 2013 års mottagare av utmärkelsen Årets Assistent.

 

Själv tackar Ida igen och säger att hon känner sig oerhört glad och stolt, men att hon faktiskt måste iväg för hon ska hinna äta innan hon börjar sitt arbete för kvällen.

 

Andreas Karlsson

 

Juryns motivering:

2013 års utnämning Årets Assistent har tilldelats: Ida Ullvin ”För att hon med stor lyhördhet, respekt och integritet utför sitt arbete som personlig assistent. Och för att hon genom professionalitet, kunnighet, servicekänsla och stor medmänsklighet skapar trygghet hos dem hon arbetar för, samtidigt som hon på ett positivt sätt visar på möjligheterna inom detta krävande yrke och därmed också är ett gott föredöme för oss alla.”