Ny studie visar: Hörselnedsatta ungdomar spelar för pengar oftare än andra

Ungdomar med . hörselnedsättning spelar oftare om pengar än andra ungdomar. Det visar en nyligen genomförd pilotstudie vid Örebro universitet.

 

– Vår hypotes var att ungdomar med hörselnedsättning spelar mer om pengar än ungdomar utan hörselnedsättning, eftersom tidigare studier visat att ungdomar med funktionsnedsättning spelar mer om pengar än ungdomar utan funktionsnedsättning, säger Susanna Geidne, filosofie doktor i Folkhälsovetenskap vid Örebro universitet och en av forskarna som arbetat med studien. Pilotstudien genomfördes under 2015. Som underlag låg undersökningen Liv och hälsa ung 2014, Örebro Län, där över fyra tusen ungdomar ingick. Av dem hade 310 hörselnedsättning.

 

Förutom att undersöka hörselskadade ungdomars spelvanor skulle pilotstudien också identifiera vilka risk- och skyddsfaktorer som fanns, samt skapa möjligheter för ett samarbete för att metodiskt bearbeta de problem som kan finnas eller uppstå i målgruppen. I studien ställdes bland annat frågor om kön, om föräldrarna jobbade eller inte, var ungdomarna var födda och om de bodde ensamma eller tillsammans med sin familj.

 

– Idag kan vem som helst ha ett kasino på fickan. Det är en hälsorisk till för ungdomar med hörselnedsättning, säger Susanna Geidne. Foto: Anders Liljenbring
– Idag kan vem som helst ha ett kasino på fickan. Det är en hälsorisk till för ungdomar med hörselnedsättning, säger Susanna Geidne. Foto: Anders Liljenbring

Andra studier visar att hörselnedsatta ungdomar använder mer alkohol än andra och att det generellt går lite sämre i skolan. Det har förklarats genom att många flyttar till Örebro för att gå på det enda svenska gymnasiet för hörselnedsatta och då till exempel tvingas bo ensamma, vilket kan vara en riskfaktor. Pilotstudien skulle undersöka om det kunde finnas sådana kringliggande orsaker även när det gäller att spela för pengar.

– Vi kom fram till att problemspelandet inte är ett isolerat riskbeteende, utan att det hänger ihop med andra riskfaktorer, säger Susanna Geidne.

 

Studien visade också att fler unga män än kvinnor spelar för pengar, men det gäller generellt i samhället menar Susanna Geidne.

– Det som förvånade oss var att det vanligaste är att ungdomarna spelar poker eller andra kortspel tillsammans med kompisar. Vi trodde att de som spelar om pengar sitter hemma och spelar över internet, men så var det inte alls.

 

I pilotstudien kunde forskarna se relativt stora skillnader mellan de med hörselnedsättning och de utan. På frågan om de någonsin spelade för pengar svarade 38,5 procent av de hörselnedsatta ja. Samma siffra för dem som inte hade hörselnedsättning var 28,5. På frågan om de någonsin hade känt ett behov av att spela för mer och mer pengar var siffrorna samma för båda grupperna, 11,2 procent. På frågan om de någon gång hade ljugit för en person, som betydde mycket för dem, om hur mycket de spelade, var andelen 14,8 procent för de hörselnedsatta och 8 procent för dem som inte hade hörselnedsättning.

 

Risken att fler blir beroende ju fler som spelar är en logisk självklarhet, men vilka ungdomar som tenderar att bli riskspelare saknas det forskning kring.

– Spel som riskbeteende har man inte tänkt på tidigare. Under arbetet med pilotstudien hittade vi inte en enda vetenskaplig artikel om hörselskada och spelproblem. Man har bara tänkt på alkohol och tobak. Men riskbeteende kring spel är ett folkhälsoproblem. Idag kan vem som helst ha ett kasino på fickan. Det är inte bra. Det är ytterligare en hälsorisk för ungdomar med hörselnedsättning, avslutar Susanna Geidne.

 

Text: Mari Dahl