Appen ”Tågprator” förenklar resandet för synskadade

Sedan i våras . har den nya appen ”Tågprator” gjort det enklare för synskadade att få trafikinformation om sin resa med tåg i Sverige, både före och under resan. Ett positivt mottagande kanske kan locka fler myndigheter att följa efter.

– Inom Trafikverket har vi som utvecklat appen känt oss som pionjärer . Nu hoppas jag att myndigheten har fått upp ögonen för att vi kan utöva vårt myndighetsansvar genom att jobba med grupper som man kanske inte i första hand tänker på när man tar fram trafikinformation. Jag hoppas också att andra myndigheter tar efter oss, säger Elin Dahlgren som är projektledare inom tjänsteutveckling på Trafikverket.

 

I arbetet med att ta fram appen har Elin Dahlgren samarbetat med personer från Synskadades Riksförbund, som bidragit med kravställning och testning under projektets gång.

– Det har varit intressant att se hur olika hjälpmedel används på olika sätt. Det var en helt ny värld för mig och efter detta ser jag att vi skulle kunna göra mycket mer, säger hon.

– Fokus har legat på enkelhet, säger Elin Dahlgren som var projektledare när Trafikverket tog fram appen "Tågprator". Foto: Sofia Essle
– Fokus har legat på enkelhet, säger Elin Dahlgren som var projektledare när Trafikverket tog fram appen ”Tågprator”. Foto: Sofia Essle

Idén till appen föddes ur att det var svårt för synskadade att hitta de fasta ”pratorer” som finns på tågstationer runt om i landet. Eftersom alla tågstationer ser olika ut var de placerade på olika ställen.

–Detta var en uppenbar brist och man hade länge pekat på problemet. Under några års tid pratades det lite om att man kanske skulle kunna göra en appversion, som ett komplement. Det blev ”Tågprator”, Trafikverkets första app, fortsätter hon.

 

Med ”Tågprator” kan resenären söka och hitta alla avgångar och ankomster, få information om vilket spår tåget går ifrån och anländer till samt få information om förseningar, inställda tåg och ersättningsbussar.

 

– Fokus har legat på enkelhet, att appen ska vara smidig för dem som använder uppläsning och röstkommando för att hantera sin telefon. För den med nedsatt syn är det viktigt med tydlig design som absolut inte får vara plottrig, säger Elin Dahlgren.

 

Intresset för den nya appen, som är gratis, har varit stort och bemötandet positivt. Bara under de första dagarna laddade ett par hundra personer ner den.

– Nu efterfrågar många en androidversion, så vi jobbar med den frågan. Det finns inget beslut ännu, men vi ser behovet, säger Elin Dahlgren.

Appar från svenska myndigheter

Hur ser det då ut på andra myndigheter? Har de tagit fram appar för den som är funktionsnedsatt? LEVA har frågat tjugo så kallade strategiska myndigheter som har ett särskilt ansvar för funktionshinderpolitiken samt Myndigheten för tillgängliga medier. Av dem är det bara några få som hittills tagit fram appar för funktionsnedsatta. Trafikverket med sin ”Tågprator”, PTS som genom sin årliga innovationstävling stödjer framtagandet av ett flertal appar och Myndigheten för tillgängliga medier som tagit fram två appar. Kanske finns det någon som passar dig!?

 

Text: Mari Dahl

 

8 sidor

En nyhetstidning på lättläst svenska. Även med lyssnafunktion.

Mer info: 8sidor.se

 

DayCape

Vänder sig till barn med autism, föräldrar, lärare och vänner och är ett planeringsverktyg som hjälper en eller flera personer att planera sin dag.

Mer info: daycape.com

 

Frekvens Saknad

Äventyrsspel som går att spela helt och hållet genom att bara använda ljud.

Mer info: his.se

 

Legimus

Du kan ladda ner och läsa talböcker och taltidningar.

Mer info: legimus.se

 

Movie Talk

Är till för dig som vill uppleva film med syntolkning eller uppläst text på bio.

Mer info: movietalk.nu

 

Natur- och kulturguide

Naturguide i Örebro-området för den som har syn- kognitiv- eller hörselnedsättning.

Mer info: orebro.se

 

Prata

Hjälper barn med särskilda behov att kommunicera via bilder och talsyntes.

Mer info: timagine.se

 

Puffarna

Arbetar med tecken (TAKK) och hjälper barn att lättare förstå det abstrakta konceptet kring känslor.

Mer info: puffarna.se

 

Resledaren

Gör det enklare att resa i kollektivtrafiken för den med autism.

Mer info: autimspedagogik.se

 

Tågprator

Vänder sig till synskadade före och under tågresan. Visar aktuella tågtrafiklägen i Sverige.

Mer info: trafikverket.se