Privatiserar för att spara

Allt fler kommuner . väljer att lägga över den personliga assistansen på privata utförare. Hittills har var tionde kommun valt den vägen samtidigt som ytterligare en rad kommuner tagit de första besluten i samma riktning. Allt grundar sig på en förhoppning om att spara pengar på LSS.

Staffanstorp i Skåne var först under 2008, sedan har bland annat Gotland, Härnösand, Västerås, Ystad och Uppsala följt samma exempel. Det handlar om kommuner som bestämt sig för att avveckla all kommunal personlig assistans för att istället lägga ut den på privata utförare. Och syftet har varit glasklart: Att spara pengar.

 

Grunden till det är att kommunerna generellt har högre kostnader för sin assistansverksamhet jämfört med de privata utförarna. Enligt en rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som kom i slutet av 2015 så ligger kommunerna omkring tolv procent över de privata utförarna.

Flera års debatter

Bara under de senaste månaderna har vilda diskussioner om att privatisera den personliga assistansen pågått i kommuner över hela landet, bland annat i Ängelholm och i Kalmar. Och just i Kalmar valde politikerna att klubba igenom en privatisering under ett fullmäktigemöte i april efter flera år med debatter. Men det skedde inte utan konflikt, ett 30-tal assistenter demonstrerade utanför kommunhuset och under debatten inför beslutet fanns tydliga splittringar inom bland annat Socialdemokraterna. Men trots det såg Roger Holmberg (S), socialnämndens ordförande, privatiseringen som ett oundvikligt alternativ.

 

Roger Holmberg, socialnämndens ordförande, Kalmar kommun
Roger Holmberg, socialnämndens ordförande, Kalmar kommun

– Vi har under en längre tid märkt att vi i kommunen gått minus i ärenden där brukarna valt kommunen som utförare och det betyder att vi måste skjuta till kommunala medel utöver det som brukarna har med sig in, säger han.

 

Totalt är det ett 50-tal brukare och 120 assistenter som berörs av beslutet just i Kalmar. Planen är att den nya privata aktören ska ta över före årsskiftet. Ekonomiskt ska det göra att kommunen sparar sju miljoner kronor per år.

 

– Vi tror att det kan bli mer än så längre fram eftersom vår bild är att kostnaderna kommer att öka på grund av att Försäkringskassans ersättningsnivåer halkar efter i förhållande till lönekostnaderna, säger han.

Två olika avtal

Det är just lönerna och anställningsvillkoren som SKL pekar ut som de främsta förklaringarna till varför de kommunala utförarna har högre kostnader för den personliga assistansen jämfört med de privata. Det handlar om att det finns två olika framförhandlade avtal där de kommunanställda assistenterna har en veckoarbetstid på 38,25 timmar mot 40 timmar hos de privata, men också om att lägstalönerna i kommunens kollektivavtal är något högre än i de privata avtalen och att jourersättningarna är högre i kommunerna.

 

– Det här gör att vi inte kan konkurrera med de privata bolagen hur vi än gör, säger Roger Holmberg.

 

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig IfA
Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig IfA

Men Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IFA, Intressegruppen för assistansberättigade, är kritisk till kommunernas sätt att resonera kring att det skulle spara pengar att privatisera assistansen.

 

– Jag kan tycka att det är lite märkligt om man ser till de krav som SKL brukar ställa upp när det gäller att höja assistansersättningen. De anser att det behövs mer pengar till kommunerna, men nu plötsligt tycker istället kommunerna att det är billigare att anlita privata utförare. Resonemanget går inte ihop, säger hon.

 

Pernilla Boström, ordförande i individ- och omsorgsutskottet, Hagfors kommun
Pernilla Boström, ordförande i individ- och omsorgsutskottet, Hagfors kommun

En kommun som däremot valt att inte gå samma väg som Kalmar är Hagfors kommun i Värmland. För tre år sedan gjorde de en utredning i frågan om det skulle gå att minska kostnaderna genom att anlita privata företag istället och resultatet visade visserligen att kostnaderna skulle minska, men genom att det även uppstår

omställningskostnader ansåg inte majoritet av politikerna att besparingen skulle bli tillräckligt stor och det är ett beslut som ligger fast.

 

– Vi är mitt uppe i en ny budget nu, men vi ska ändå inte lägga ut LSS:en på entreprenad eftersom det skulle ge försämrade arbetsvillkor för personalen. Det är socialdemokraternas åsikt i Hagfors, säger Pernilla Boström (S), ordförande i individ- och omsorgsutskottet i kommunen.

 

 
Text: Christopher Kullenberg Rothvall

 

Läs också:

”Privatiseringarna skapar stor oro”

”Facket: Assistenterna blir förlorarna”