Frågorna som inte får ställas

Att jobba . som personlig assistent är ett arbete i en annan människas privata sfär. Det gör rekryteringen ganska speciell, men får verkligen en arbetsgivare ställa hur närgående frågor som helst? Och hur mycket förväntas man som arbetssökande berätta? Leva & Jobba med Assistans har grävt i frågan.

Har du någon funktionsnedsättning? Har du varit sjukskriven under de senaste två åren? Eller planerar du att skaffa barn någon gång under ditt liv? Det är frågor som inte är helt ovanliga vid anställningsintervjuer men som balanserar på en juridisk knivsegg varje gång de kommer upp. Egentligen finns det inget direkt förbud för en arbetsgivare att ställa frågorna. Däremot måste arbetsgivaren tänka efter noga på hur svaren hanteras. Det menar Sophie Thörne, arbetsrättschef på kommunernas arbetsgivarorganisation, SKL.

 

– Man får inte lägga ovidkommande hänsyn till uppgifter om bakgrund, kön och liknande när man anställer. Det är diskriminerande och det är arbetsgivarens ansvar att ha koll på vid varje rekrytering och därför måste man överväga vilka frågor man ska ställa och vad man ska göra med informationen, säger hon.

Graviditet får inte styra

Det betyder därmed att varje arbetsgivare som ställer den typen av frågor är ute på hal is, särskilt när det gäller graviditetsfrågan eftersom det enligt EG-rätten är förbjudet att fästa vikt vid graviditet. Men däremot menar Sophie Thörne att det finns situationer då det nästan blir konstigt att inte ställa frågan alls.

 

– Om en kvinna är supergravid kan det bli lite av elefanten i rummet om det inte alls nämns. Men samtidigt kan man inte förutsätta att människor kommer att vara föräldralediga i ett helt år. Det är lite tricky och som arbetsgivare måste man tänka igenom noga så att inte en graviditet eller föräldraledighet uppfattas som något som gör att en kandidat sorteras bort på ett osakligt sätt, säger hon.

 

Att prata om framtida graviditeter är däremot över gränsen enligt Sophie Thörne.

 

– Man får inte fråga om framtida familjebildning överhuvudtaget. Man kan inte sålla bort folk så, det är ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen samtidigt som det kan vara könsdiskriminerande mot kvinnor, säger hon.

Sophie Thörne, arbetsrättschef på kommunernas arbetsgivarorganisation, SKL.
Sophie Thörne, arbetsrättschef på kommunernas arbetsgivarorganisation, SKL.

När det kommer till sjukdomar är det mer komplicerat. En arbetsgivare kan exempelvis kräva hälsoundersökningar som bevis på att en sökande klarar av arbetsuppgifterna om jobbet är fysiskt krävande, så som ofta kan vara fallet för personliga assistenter. Däremot kan det leda till kniviga situationer ifall hälsoundersökningarna visar information om en kronisk sjukdom som inte påverkar arbetsförmågan.

 

– Då kan man hamna i en sits där man valt bort någon på grund av det som i diskrimineringslagen kallas för funktionsnedsättning, något man har men som inte påverkar jobbet alls. Man ska akta sig för att begära ut sjukdomshistorik utan att ta ställning till vad man ska ha informationen till, säger Sophie Thörne.

Yrket kräver intima frågor

Men det finns röster som menar att det är mer eller mindre nödvändigt att fråga om graviditeter eller ställa andra kontroversiella intervjufrågor just när det kommer till yrket som personlig assistent. Det eftersom jobbet bygger på en såpass nära relation mellan assistent och assistentberättigad. Pelle Kölhed, vice ordförande för Handikappförbunden, ger grönt ljus men tycker samtidigt att man ska ta sig fram försiktigt.

 

– Det är en såpass stor uppgift att anställa en assistent, det är en jädra skillnad mot att anställa en kontorist. Det är mycket som ska funka, inte minst ska personkemin stämma och det är bland annat därför som man nästan alltid måste ha en provanställning först, säger han.

 

Men kan du förstå dem som blir lite oroliga om en fråga om en framtida graviditet kommer?

– Absolut. Därför måste man självklart förklara varför man ställer vissa frågor. Det gäller att vara pedagogisk och ta hänsyn till den som man intervjuar så att man inte bara klampar på. Grunden är att man ska behandla andra som man själv vill bli bemött.

Förbered intervjupersonen

Själv har Pelle Kölhed sluppit den typen av bekymmer under de rekryteringar han gjort själv, men däremot har han hört om andra som haft kandidater som reagerat på att vissa frågor under anställningsintervjuerna känts för obekväma. Men Pelle Kölhed menar att även det är en form av bevis på ifall man är lämplig för jobbet eller inte. Dock menar han också att den som sköter rekryteringen har en viktig uppgift att förbereda intervjupersonen på att det kommer närgångna frågor.

 

– Det har varit fall där personer inte varit beredda på att få så närgångna frågor och på något sätt måste man göra sin intervjuperson beredd på det. Det här jobbet handlar väldigt mycket om social kompetens och enda sättet att få veta om folk har det är att konversera med dem och ställa frågor som är relevanta, säger han.

 

Dock kan utgångspunkten bli en aning annorlunda i Pelle Kölheds fall där den assistansberättigade själv sköter rekryteringen jämfört med om det är en rekryterare som gör jobbet åt en privat assistansanordnare eller om det är en tjänsteman inom en kommun som har hand om intervjuerna. Men samtidigt menar Sophie Thörne från SKL att de regler som finns gäller för alla även om jobbet som personlig assistent är speciellt på många sätt.

 

– Framförallt är det ett speciellt yrke på så sätt att kravprofilen för vilken typ av person som söks kan vara ganska speciell. Det kan exempelvis vara en ung kille som önskar män som assistenter och då är det en sak som man måste kunna tackla, säger hon.

 

För att lyckas på bästa sätt med en intervju utan att hamna i problem med diskrimineringslagstiftningen så är förberedelser den viktigaste nyckeln enligt Sophie Thörne.

 

– Man måste tänka igenom vad man behöver veta och framförallt vad som är kopplat direkt till jobbet. Sedan är det viktigt att man har intervjun standardiserad om man planerar att intervjua flera personer så att man vet vad man vill ha fram och så att man kan göra en saklig bedömning, säger hon.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall