Bengt Westerberg: ”Debatten förstör för brukarna”

Den före detta socialministern . Bengt Westerberg, ofta kallad för pappa till LSS-reformen, är fortfarande en aktiv debattör i frågan. Han menar att fusk- och kostnadsdiskussioner förstör debatten.

Så sent som i maj skrev . Bengt Westerberg på DN Debatt om att den nuvarande regeringen vill försämra villkoren för den personliga

Bengt Westerberg. Foto: Privat
Bengt Westerberg. Foto: Privat

assistansen med motivationen att det förekommit fusk. Han satt själv med i regeringen under 1994 som socialminister. Bland annat var han med om att besluta om en ny rättighetsreform, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I dag ser Bengt Westerberg att debatten om LSS och den personliga assistansen präglas av ett helt annat tonläge jämfört med när han satt i regeringsställning.

 

– Jag håller med om att det blivit hårdare i någon mening. Det finns fler i dag som uttalar sig om misstankar kring fuskande brukare och företag. Och visst förekommer det säkert fusk, men på debatten låter det som att omfattningen är så mycket större än vad den är, säger han.

Brukarna blir förlorare

Just diskussioner om fusk och kostnader anser Bengt Westerberg får extra olyckliga konsekvenser för personer med assistans.

 

– Det blir brukarna som förlorar på det. Man säger så väldigt tydligt nu att det ska dras ner på assistansen, i direktivet till den nya statliga utredningen står det i klartext att man ska dra ner på assistansen samtidigt som Försäkringskassan fått i uppdrag att minska antalet timmar, säger han.

 

På Bengt Westerbergs tid som socialminister fanns inte alls samma debatt kring kostnader och fusk.

 

– Då var alla inställda på att vi skulle göra det bättre för den här gruppen, de här starka invändningarna fanns inte ens, säger han.

Regeringen hör för dåligt

När Bengt Westerberg satt i regeringen var han noga med att lyssna på brukarorganisationerna under arbetet med reformen för att få deras synpunkter. Nu menar han att dagens regering blivit för dåliga på att lyssna på samma sätt.

 

– Självklart lyssnar man i dag med, men jag tror kanske inte riktigt att de hör av de här organisationerna säger. De har en alldeles för diffus bild av verkligheten, det märks när de fattar beslut om att skära ner på assistansen.

 

Vilket är ditt tips till dagens socialförsäkringsminister Annika Strandhäll?

– Jag skulle vilja att hon och de andra i regeringen tar reda på hur det ser ut i verkligheten, sedan kan vi diskutera vilka åtgärder som är lämpliga, säger han.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall