Allt fler anställer funkisar

Allt fler privata . arbetsgivare väljer att anställa personer med funktionsnedsättningar. Men fortfarande ligger den offentliga sektorn långt efter. En ny undersökning visar dock tendenser till förbättringar.

Bara sedan år 2014 har andelen arbetsgivare som anger att de har anställt personer med funktionsnedsättningar ökat med tolv procent till nästan 60 procent totalt. Det mot bara 39 procent under 2012. Det visar siffror från en undersökning som Novus gjort på uppdrag åt Samhall. En förklaring till ökningen är att allt fler kunder till företag tycker att det är viktigt att deras affärspartners tar ett stort socialt ansvar.

 

– Fler arbetsgivare ser möjligheterna och vinsterna i att ha en arbetsplats som präglas av mångfald och som speglar samhället i stort. Det är lovande, säger Monica Lingegård, vd på Samhall i ett uttalande.

Fortsatt stor okunskap

Undersökningen visade dock att det fortfarande finns massor att göra, bland annat eftersom så många som hälften av de tillfrågade företagen som inte har anställt personer med funktionsnedsättningar säger sig sakna tillräcklig kunskap för att känna sig trygga med att göra det.

 

– Vi kan inte blunda för att okunskapen och osäkerheten kring funktionsnedsatta på arbetsmarknaden fortfarande är stor. Fler måste göra mer för att göra upp med mossiga fördomar och attityder, säger Monica Lingegård.

 

Totalt har omkring två tredjedelar av alla med en funktionsnedsättning en sysselsättning, det enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten ligger på 13 procent vilket är fem procent högre än siffran för hela befolkningen. För att få ner den siffran har regeringen föreslagit en höjning av taket i lönebidragen till nästa år för att öka sysselsättningen, vilket är första gången sedan sedan 2007. Dessutom har regeringen valt att fortsätta med det praktikantprogram för personer med funktionsnedsättning som startade första gången 2013 och som hade till syfte att komma till rätta med problemet att Sveriges myndigheter ligger långt efter de privata företagen när det kommer till att anställa personer med funktionsnedsättningar.

Görs med nya tag

Arbetsförmedlingen, som drev projektet, fick dock tuff kritik för att bara ha lyckats skrapa ihop 500 platser på 37 olika myndigheter. Nu när satsningen görs om är det istället myndigheterna själva som ska ordna fram platserna åt Arbetsförmedlingen.

 

En första uppföljning som Statskontoret gjort av projektet och som redovisades för regeringen i november, visar att takten ligger på ungefär samma nivå som under det första projektet. Under månaderna från april till augusti lyckades myndigheterna ordna 82 praktikplatser.

 

– Vi måste understryka att det är väldigt tidigt i projektet ännu och vi har bara kunnat titta på en kort tidsperiod på fem månader där några även är sommarmånader, säger Andreas Hagström som är utredare på Statskontoret.

Stort intresse från myndigheterna

Dock är det redan nu 36 myndigheter som tagit emot praktikanterna, vilket är nästan lika många som det totala antalet under det första projektet då det var 37 totalt under tre år. Och enligt Andreas Hagström är intresset stort från myndigheterna. Av de 182 tillfrågade myndigheterna har över 72 procent ställt platser till förfogande både för nyanlända och personer med funktionsnedsättningar.

 

– Minst lika många säger att de har platser nu under hösten. Att det är färre än hälften av myndigheterna som de facto tagit emot praktikanter enligt våra uppgifter kan bero på att de inte hann med det före sommaren, säger Andreas Hagström.

 

Senast den 1 juni 2017 ska Statskontoret göra sin nästa redovisning för regeringen hur projektet fortskrider. Satsningen kommer att pågå till och med den sista december 2018.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall