Dålig tillgång till internet på många boenden

Ines Uusmann, vice ordförande i Handikappförbunden. Foto: Christin Philipson.

Inte ens hälften . av Sveriges kommuner erbjuder internetuppkopplig på sina stöd- och serviceboenden. Ett stort demokratiproblem menar Ines Uusmann från Handikappförbunden.
– Det här handlar om mänskliga rättigheter, säger hon.

Det är i en rapport från Socialstyrelsen om kommunernas arbete med att utveckla så kallad välfärdsteknik och e-hälsa som det framgår att bara 44 procent av landets kommuner erbjuder nätuppkoppling på stöd- och serviceboenden för personer med funktionsnedsättningar, det i en undersökning gjord 2016. Resultatet kommer i en tid när både sjukvården och myndigheter använder internet i allt större utsträckning för att ge sin service åt medborgarna.

En rättighetsfråga

Ines Uusmann är vice ordförande i Handikappförbunden, men för många svenskar är hon kanske mest känd för sitt uttalande om att internet är ett övergående fenomen under sin period som kommunikationsminister och ansvarig för IT-frågor under slutet av 90-talet. Hon har sedan länge ändrat sin uppfattning och upprörs över att så få kommuner erbjuder nätuppkoppling till de boende i dag.

 

– Ska vi nå ett samhälle där alla har lika rättigheter är detta en jätteviktig grupp som nästan alltid kommer sist i kön. Det är en fråga om mänskliga rättigheter, säger hon.

Svårt med delaktighet i vården

Inom vården blir den digitala tekniken allt viktigare. På allt fler ställen i landet kan invånarna själva läsa sina journaler genom olika typer av nättjänster, det med argumentet att patienterna ska bli mer delaktiga och få lättare att själva kunna fatta beslut och påverka den egna vården. Men det går inte för den grupp människor på boenden utan uppkoppling, vilket upprör Ines Uusmann.

 

– Man säger att det är så viktigt att personalen ska kunna koppla upp sig för att kunna jobba med journalerna, men de boende då? Man pratar om hur viktigt det är med bredband i glesbygd, men den här gruppen glöms bort, säger hon.

Svårare att välja

Ines Uusmann menar också att det blir problematiskt i en tid där allt mer av vården bygger på att man själv ska göra ett aktivt val, exempelvis av vilken assistansanordnare man vill ha, vilket hjälpmedel och vilken vårdcentral.

 

– Hur ska man då kunna välja när man inte ens kommer ut på nätet och kan skaffa sig en överblick? Dessutom handlar det om möjligheterna att delta i kulturella aktiviteter och kunna ta del av nyhetsflödet, säger hon.

 

En fråga för Socialstyrelsen

För att komma tillrätta med problemet menar Ines Uusmann att rörelsen och bland annat Handikappförbunden behöver trycka på SKL, kommunerna och de lokala funktionshinderrådet så att frågan lyfts upp.

 

– Vi pratar om det här på central nivå, men det måste tjatas om det även i kommunerna. Men sedan är det Socialstyrelsen som har tillsynen på det här och de måste ta ett helhetsgrepp. Det är viktigt för professionen men minst lika viktigt för de boende, säger Ines Uusmann. 

 
Text: Christopher Kullenberg Rothvall