Stölder av personuppgifter skakar om

I veckan har många . upprörts starkt av Svenska Dagbladets granskning om att anställda på Försäkringskassan ska ha stulit uppgifter om personer med funktionsnedsättningar.

Under det senaste året ska det ha uppdagats fem fall där anställda på Försäkringskassan begått grova dataintrång för att komma över sekretesskyddade uppgifter om personer med funktionsnedsättningar. Syftet ska enligt Svds granskning ha varit att rekrytera dem som kunder till assistansbolag som de anställda själva har koppling till.

 

Bland de ärenden som Svd granskat framkom exempelvis att en före detta handläggare tagit ut information som ”beräknas ha ett värde av flera hundra miljoner kronor”. Sedan ska handläggaren ha tagit anställning på ett assistansbolag. Bolagets omsättning växte därefter från fem miljoner till 13 miljoner kronor på bara ett år.

 

Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, är en av dem som drivit internutredningarna mot insiderpersoner.

 

– Det här är mycket skadligt för brukarna. Det är deras integritet som blir kränkt när uppgifterna tas ut och det är skadligt för hela assistansbranschen. Det hotar hela kedjan, säger han till Svd.

 

En konsekvens av utredningen är att Försäkringskassan nu begränsat behörigheten för anställda som tidigare haft tillgång till den kod som öppnar upp för sökningarna på personer med funktionsnedsättningar i systemen. I dag är det bara ”en handfull” personer som har tillgång till det systemet.

 

Nu finns en oro över att det finns fler än de fem upptäckta fallen, men Försäkringskassan menar att man gått till botten med det.

 

– Vi har tittat längre tillbaka i tiden och tagit ett helhetsgrepp där vi hittat de här oegentligheterna. Försäkringskassan har agerat kraftfullt och polisanmält personerna och vi har intensifierat våra internutredningar. Flera hundra liknande utredningar har gjorts, säger Nordenskär till Svd.