RBU slår larm om barnen

Samhällets stöd till . barn med funktionsnedsättning minskar, det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen om insatser för personer med funktionsnedsättning. Nu slår RBU larm för att få stopp på utvecklingen.

Allt färre barn med funktionsnedsättningar beviljas insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det framgår i Socialstyrelsens lägesrapport inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning vilken släpptes i början av februari. Bland annat framgår att antalet barn som beviljas korttidsvistelse minskat med 5 procent sedan 2007. Under samma period har insatsen korttidstillsyn, som ska ge en trygg och meningsfull fritid före och efter skolan samt på skollov och andra ledigheter, minskat med hela 15 procent.

 

Utvecklingen har fått RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, att reagera starkt. Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, menar att de märker att utvecklingen skapar ett enormt tryck på redan hårt pressade föräldrar.

 

– Våra medlemmar berättar om ett allt hårdare klimat där det sparas pengar på barn med de allra största behoven, säger hon i ett pressmeddelande.

 

Många barn förlorar också den statliga assistansersättningen som Försäkringskassan beslutar om. Ibland får familjerna istället andra insatser som beviljas av hemkommunen, men det finns också en stor grupp som inte får några insatser alls efter att assistansersättning dragits in.

 

– Att leva med ett barn med funktionsnedsättning är många gånger tufft. Men när dessutom helt livsnödvändigt stöd dras in, då kraschar många familjer, säger Maria Persdotter.