Fortsatt ojämlika avgifter

Det är fortsatt stora . skillnader i landet när det gäller avgifter för hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis kan avgiften för en rullator vara noll kronor i ett landsting och flera tusen i ett annat. Socialstyrelsen har satt fingret på problematiken i flera av sina lägesrapporter, men trots det drar utredningen ut på tiden.

Under de senaste åren har det gång på gång slagits larm om de stora skillnaderna i avgifter för hjälpmedel som finns mellan landsting, regioner och kommuner i landet, men trots det finns problemen fortfarande kvar. När Socialstyrelsen släppte sin rapport ”Insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning – lägesrapport 2017” i slutet av februari i år fanns punkten avgifter för hjälpmedel med. Myndigheten menar att skillnaderna i landet är såpass stora i dag att det kan bidra till en ojämlik hjälpmedelsförsörjning i landet.

Försenad utredning

I december 2015 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle se över tillgången till och användningen av hjälpmedel, den så kallade Hjälpmedelsutredningen. Utredaren, Gunilla Malmborg, fick då i uppdrag komma med förslag som skulle ha som syfte att öka likvärdigheten och minska skillnaderna just kring avgifter. Ett uppdrag var att försöka se över frågan om ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap. Planen var att uppdraget skulle ha redovisats den 28 februari 2017, men utredaren ansåg sig inte hinna färdigt och begärde mer tid. Nu ska en slutredovisning istället vara klar den 31 maj 2017.

 

– Vi har väldigt många punkter i vårt direktiv samtidigt som vi behövt Socialstyrelsens kartläggningar som vi ibland fått vänta in. Därför begärde vi mer tid,  säger Gunilla Malmborg.

Svårt att se sina kostnader

Under utredningen har det blivit uppenbart för Gunilla Malmborg att problematiken just beror på avsaknaden av nationell reglering, vilket betyder att kommuner, regioner och landsting själva kan sätta ut sina egna avgifter för olika hjälpmedel.

 

– Konsekvensen av det här blir att människor får det väldigt svårt att förutse sina kostnader. Det är ett väldigt svåröverskådligt system i dag, säger Gunilla Malmborg.

 

Utredarna har dock inte kunnat se att avgifterna varierar så pass kraftigt att människor i vissa delar av landet tvingats säga nej till hjälpmedel på grund av sin ekonomi.

 

– Vi har i alla fall inte kunnat se i någon större omfattning att folk inte haft råd. Men visst är det självklart så att det finns människor som har det väldigt besvärligt. Men samtidigt bor över hälften av landets befolkning i områden där man inte har särskilt mycket avgifter alls, säger hon.

Stora skillnader på hörapparater

Enligt Hörselskadades riksförbund (HRF) varierar kostnaden för en utprovning av en hörapparat från 300 kronor i Uppsala län till 1 500 kronor i Gävleborgs län. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet och måste därför betalas på egen hand av patienten.

 

Knäckfrågan nu är vad man från Hjälpmedelsutredningens sida kan göra på nationell nivå för de människor som bor i kommuner eller landsting där man betalar mest för sina hjälpmedel. Men eftersom utredningen fortfarande pågår kan inte Gunilla Malmborg presentera några konkreta förslag ännu.

 

– Vi arbetar med förslag på nationell nivå kring det här och just nu gör vi konsekvensanalyser av sådana förslag, säger hon.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall