Robotarna blir vår räddning

Giraff, en mobil kommunikationslösning som ger äldre möjlighet att kommunicera med vårdpersonal och anhöriga på distans. Foto: Robotdalen

Robotar, det är . lösningen på den akuta personalbristen i vården. Men det blir knappast som på film där robotarna har två ben och ersätter en människa. Istället handlar det om en hjälpande hand, så som robotkatten som sprider trivsel på äldreboenden och roboten Giraff som gör det lättare att kommunicera på distans. Kunskapscentret Robotdalen leder utvecklingen.

De har lysande eller blinkande röda ögon, är antingen lite plastiga eller färgade i metall och är oftast kalla utan några känslor. Det är en vanlig bild som många har av den människoliknande roboten, en slags humanoid som ska bli mänsklighetens räddning i framtiden och som det skapats många myter kring om genom Hollywood. Det är myter som bidragit till den starka skepsisen som finns gentemot robotar överlag och i vården i synnerhet, framförallt att de en dag ska ersätta människan. Men enligt Adam Hagman, affärsutvecklare inom området hälsorobotik på kunskapscentret Robotdalen i Mälardalen, är det ungefär så fel det kan bli.

 

– Tyvärr är det alltför många som tror att vi ska ha robotar som ser ut som Terminator och som ska mata tant Asta, men så är det inte. Vårt motto är att teknologin aldrig ska ta hand om människor, den ska istället hjälpa oss att ta hand om varandra och göra oss självständiga, säger han.

Ett kunskapscenter för robotteknik

Robotdalen är ett svenskt centrum för utveckling av robotteknologi med bas i Västerås. Grundtanken är att både näringslivet, den offentliga sektorn, robotutvecklare och vårdtagare ska kunna mötas på samma ställe för att delta i arbetet med att ta fram nya tekniska innovationer för framtidens sjukvård.

 

– Vi jobbar egentligen på tre olika sätt, dels genom att människor kommer till oss med idéer, att vi själva stöter på något intressant utomlands när vi är ute och reser eller genom att vi själva skapar utvecklingsprojekt kring något som behöver lösas, säger Adam Hagman.

 

Robotdalen har funnits sedan 2003 och har bidragit till att över 30 nya innovationer nått ut på marknaden. De har exempelvis utvecklat en robotiserad terapikatt för personer med demens och en handske som kallas Servohandsken och som är ett personligt krafthjälpmedel för personer med svag handstyrka eller nedsatt handfunktion.

 

– Den gör att man får ett förstärkt grepp utifrån sina egna händer. Det är en typisk robotteknologi som hjälper människan att förlänga tiden som man klarar sig själv på egen hand, säger Adam Hagman.

Lösningen på personalbristen

Faktum är att i framtiden kommer allt fler människor att behöva klara sig själva, mycket eftersom det kommer att vara en enormt stor brist på vårdpersonal. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har förutspått att till år 2030 kommer det att saknas 150 000 personer med vårdutbildning bara inom äldreomsorgen, det samtidigt som vi lever allt längre. År 2040 kommer var fjärde svensk att vara 65 år eller äldre.

 

– Vi har en demografisk utmaning i Sverige, vi kommer helt enkelt inte att ha människor så att det räcker till för att klara vårdbehoven. Därför behövs teknologi som gör att människan kan vara självständig så länge som möjligt, säger Adam Hagman.

 

Men tekniken föds inte av sig självt, vägen framåt är snarare kantad av problem. Förutom en allmän skepsis mot robotteknologin så finns ett bekymmer med att ingenjörerna med den tekniska kompetensen sällan har tillräckliga kunskaper om vården för att själva inse vilka behov som finns och vilka problem som tekniken egentligen ska lösa. Risken blir att det utvecklas avancerad teknik som ingen egentligen behöver eller som inte fungerar i praktiken.

 

– Utvecklingen i Japan är ett exempel på det, det kommer väldigt många labbrobotar som sällan når ut på marknaden eftersom utvecklingen nästan helt styrs av robotteknologer. Teknik ska utvecklas för individens skull, inte för att det ska publiceras i en artikel i en fin vetenskaplig tidning, säger Adam Hagman.

 

För att undvika det problemet utgår alltid Robotdalen ifrån konkreta behov innan de börjar utveckla olika typer av robotar. I alla projekt finns slutanvändarna med på ett eller annat sätt.

 

– När vi utvecklat vår duschlösning Poseidon har vi haft med en grupp med äldre hela vägen för att utvärdera och testa. Där är den som är yngst 92 år gammal och de är jätteglada och positiva till att få vara med på detta, säger Adam Hagman.

Svårt med implementeringen

Men även om det både finns intresse för tekniken från användare, utvecklare och finansiärer så är det ändå inte alltid så lätt att få ut den i vården. Orsaken är att det inte finns någon nationell implementering av sådan teknik, vilket Adam Hagman menar är den största utmaningen just nu.

 

– Att utveckla tekniken är sällan problemet, det svåra är att få den implementerad över hela landet och inte bara här i Västerås. Därför jobbar vi hårt för att hitta en nationell samordningsprocess för ny teknik i vården, säger Adam Hagman.

 

Hur långt fram har utvecklingen kommit om fem år?

– Då har tekniken blivit ännu mer avancerad jämfört med i dag, men mycket av tekniken finns ändå redan nu. Det svåra är istället att få människor att acceptera tekniken, det ser jag som den största utmaningen.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall