Breddidrott är stora utmaningen

Det behövs en . större satsning i Sverige på breddidrott för personer med funktionsnedsättningar. Det menar Svenska Parasportförbundet.

Att det finns ett stort intresse för idrottande bland många personer med funktionsnedsättningar finns det många exempel på. Ett är satsningen som leds av en motorklubb i Östersund där motorträffar varannan vecka blivit en succé vilket Tidningen Leva & Jobba med Assistans skrev om i förra veckan.

 

Nu menar Svenska Parasportförbundet att det behövs mer satsningar likt den i Östersund för att få fart på breddidrotten för personer med funktionsnedsättningar.

 

– Det är en av våra största utmaningar och viktigaste uppgifter att jobba med rekryteringen. Bredden är självklart större än eliten, men ändå inte så rackarns mycket större, säger Leif Thorstenson som är idrottsutvecklare med lång erfarenhet från arbete med ett fokus på breddidrott inom Svenska Parasportförbundet.

Tre målgrupper

Leif Thorstenson menar att förbundet jobbar mot tre grupper, personer med utvecklingsstörning, personer med rörelsehinder och synskadade. Den första gruppen får en ganska stor kontakt med idrotten genom särskolan, exempelvis genom olika prova på-dagar, så som Special olympics school days. Men i de andra två grupperna är problemen större.

 

– Det beror på att de generellt inte deltar i skolidrotten. De är ofta integrerade i den vanliga skolklassen och befinner sig i en ganska utsatt situation och riskerar att komma sist i alla övningar och som kanske är ensam i klassen om att ha kisspåse eller konstiga bandage, säger Leif Thorstenson.

Obekanta med idrotten

Konsekvensen blir att elever med rörelsehinder och synnedsättningar kommer igenom skolan utan att ha deltagit i idrotten. Därför finns inte heller intresset naturligt att söka sig till breddidrotten, menar Leif Thorstenson.

 

– Nu har vi dock Paralympics som istället är otroligt förebildande när det gäller idrott. För bara några år sedan var det ingen som visste att det fanns sitski eller skicart, men i och med att så många aktiva syns utåt ökar intresset, säger Leif Thorstenson.

 

För att bygga upp intresset för idrotten än mer hoppas nu Svenska Parasportförbundet att politikerna i landet inser breddidrottens värde och öppnar plånboken.

 

– Skulle de som håller i pengarna förstå effekterna av att vara aktiv inom idrott för en person med funktionsnedsättningar i förhållande till andra kostnader för sjukvård och liknande så skulle de ösa pengar över idrotten för att göra fler aktiva, säger Leif Thorstenson.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall