Ny teknik mot trycksår

Ny teknik som . möjliggör snabbare upptäckt om en person i rullstol sitter i fel position. Det är vad ett nytt forskningsprojekt mellan Permobil och Mittuniversitetet utvecklat för att förebygga trycksår.

I många fall kan det vara svårt för en person som sitter i rullstol att själv känna av om sittställningen är fel eller att komma ihåg att justera sin position ibland. Det kan leda till en alltför konstant belastning som kan orsaka nedsatt blodcirkulation och trycksår. Men genom projektet ”Smart – smarta system och tjänster” har bolaget Permobil och forskare vid Mittuniversitetet utvecklat teknik som kan förebygga trycksår.

Kroppen behöver röra på sig

Lisbeth Kristiansen, lektor och docent i omvårdnad vid Mittuniversitetet, är delaktig i projektet. Hon ser många fördelar med tekniken ur ett vårdperspektiv.

 

– Oberoende av orsaken bakom att en person är rullstolsburen så gagnas kroppen av att röra på sig så mycket som möjligt. Att variera trycket förbättrar blodcirkulationen och minskar risken för smärtsamma och ofta svårbehandlade trycksår, säger Lisbeth Kristiansen i ett pressmeddelande.

Sensorer mäter trycket

Företaget Permobil har identifierat behovet av att mäta hur rullstolsburna sitter och fördelar trycket i sina permobiler. Tekniken, som består av en yta med 16 sensorer som monteras under sitsen, mäter hur den rullstolsburne sitter och fördelar trycket över sittdynan. Informationen kan sparas i rullstolen för senare avläsning eller skickas trådlöst till en dator där en illustration visar tryckfördelningen i realtid. Det ger en snabb bild över en eventuellt ofördelaktig tryckfördelning över sitsen, och hur den kan justeras för att undvika komplikationer.

 

– Tekniken ger oss bättre insikt i hur våra användare sitter och rör sig i sina permobiler, vilket på sikt kan leda till innovationer som främjar hälsan för den rullstolsburne, säger Tomas Stenlund, chef för mjukvaru- och elektronikutveckling på Permobil i pressmeddelandet.

Möjlighet till träning

Tekniken kan även användas på fler sätt än att enbart mäta tryck. En möjlighet är också att göra en form av träningsapplikation där den rullstolsburne på en skärm får uppmaningar att röra på sig och fördela trycket mot en viss sida för att skapa rörelse.

 

Forskningen bedrivs på Mittuniversitetets forskningscentrum STC – Sensible Things that Communicate. Tekniken är både kostnadseffektiv och relativt enkel vilket talar för framtida användning och produktutveckling.