FK föreslås få enhet mot bidragsfusk

Utredaren Lars-Erik Lövdén. Foto: Riksdagen

Det var i fredags . som regeringens särskilde utredare presenterade en rapport med förslag på hur brottslighet riktad mot välfärdssystemen ska stoppas, däribland LSS. Ett av förslagen är att det inrättas en särskild bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan.

Det var regeringens utredare Lars-Erik Lövdén som överlämnade sin rapport med förslag på hur brottslighet riktad mot välfärdssystemen ska stoppas. Vid fredagens pressträff medverkade förutom utredaren även justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, det skriver Svenska Dagbladet.

 

Enligt utredningen har över 500 miljoner av skattebetalarnas pengar hamnat i fickorna på ekobrottslingar som utnyttjat välfärdssystemen under de senaste åren, bland annat till oseriösa och brottsliga assistansbolag. Ett av utredningens förslag för att enklare kunna stoppa den typen av kriminalitet handlar om att inrätta en särskild bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan. Det ska vara en enhet som kan leda både förundersökningar, utreda brott och medverka vid husrannsakningar som verkställs av polis.

 

Utredningen, som heter Kvalificerad välfärdsbrottslighet– förebygga, förhindra, upptäcka och beivra, vill också se fler försäkringsmedicinska utredningar vid beslut om assistansersättning. Dessutom föreslår utredningen att straffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till max sex år, istället för fyra år som det är i dag.

 

Totalt presenterades 25 olika lagförslag som regeringen nu ska ta ställning till.