Här är regeringens nya mål

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen vill förändra .  funktionshinderpolitiken i Sverige genom nya målsättningar och nya utredningar i linje med FN-konventionen. Det framkom under en presskonferens med Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) i veckan.

Det var i måndags som Åsa Regnér bjöd in till en pressträff för att presentera nya mål för funktionshinderpolitiken i Sverige. Grunden för politiken är den ska utgå från FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

 

– I dag har jag presenterat inriktningen för framtidens funktionshinderspolitik. Detta är en del i arbetet för ett mer jämlikt och rättvist samhälle och understryker att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Ett samhälle där människors olika behov och förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet, sa Åsa Regnér under pressträffen.

Nya uppdrag till myndigheter

En början är att olika myndigheter nu får uppdraget att kartlägga vilka hinder som finns i samhället för människor med funktionsnedsättningar. Bland annat får Boverket ett sådant uppdrag, samt myndigheter inom arbete och utbildning.

 

– Det handlar mycket om att se över olika strategiska samhällsområden. Det är tyvärr så att många unga med funktionsnedsättning varken arbetar eller studerar även fast de skulle vilja göra detta, sa Regnér enligt TT.

 

Kartläggningen är en del av den inriktningsproposition om funktionshinderspolitik som regeringen presenterade. Nästa steg är att riksdagen ska fatta beslut om den i höst. Men propositionen innehåller inte några lagförslag. Det kommer först senare enligt Regnér.

Blandade reaktioner

Att propositionen dock innebär en uppdatering av målet från år 2000 och som nu tar sin utgångspunkt från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är något som uppskattas av bland annat intresseorganisationen FUB.

 

– Det är bra att regeringen tydliggör att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara ett rättesnöre i det dagliga arbetet – inte bara något som refereras till när det passar”, säger FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson i ett pressutskick.

 

Men både Thomas Jansson, flera andra företrädare för organisationer i funktionshinderrörelsen och Cecilia Widegren, Moderaternas socialpolitiska talesperson, vill ha konkreta reformer redan nu.

 

– Jag hade gärna sett något mer handfast från regeringen, något som spelar roll i deras vardag, säger hon till TT.
Senare i maj kommer en utredning som handlar om hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. Nästa år följer en utredning om den kanske mest brännande frågan inom politikområdet – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättningen, det skriver Helsingborgs–Dagblad.