Hon tar över LSS-utredning

Mitt under semestrarna . bestämde sig Désirée Pethrus för att lämna sitt uppdrag som särskild utredare för LSS-utredningen, bland annat eftersom hon ansåg att den så omfattande utredningen fått för lite resurser. Nu tar tjänstemannen Gunilla Malmborg över.

Det var den 1 augusti som Désirée Pethrus (KD) lämnade sitt uppdrag som regeringens tillsatta särskilda utredare av LSS och assistansersättningen. Enligt ett uttalande från barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, så ville Pethrus lämna sitt uppdrag för att helt kunna fokusera på sitt riksdagsuppdrag. Men i en egen kommentar på Facebook säger Désirée Pethrus att det snarare handlar om utredningens resurser.

 

– Resurserna har varit knappa. Det krävs ett omsorgsfullt arbete för att gå i mål med en mycket komplicerad utredning, skrev hon.

Blev snabba ryck

Ersättare blev socionomen Gunilla Malmborg, en tjänsteman med en lång karriär inom Socialdepartement. Hon tog över från den 1 augusti och har sedan dess jobbat med att sätta sig in i de analyser och gjorts hittills.

 

– Det blev väldigt snabba ryck mitt i semestern. Det blir en lite speciell situation när man kommer in så i en utredning som hållit på ett tag. Men samtidigt är det inga nya frågor för mig på det sättet eftersom jag jobbat med det i många år, säger hon.

Får mer resurser

Hon har samma kanslipersonal som Désirée Pethrus hade till sitt förfogande. Och om hon valde att kliva åt sidan på grund av resursbrist så är det något som ska ha blivit åtgärdat inför att Gunilla Malmborg nu tar över.

 

– Det kommer att komma mer resurser, vi kommer att anställa en person till eftersom vi behöver lite mer analytisk förmåga. Det är många konsekvensanalyser som behöver göras och det är just den typen av resurs vi kommer att få nu, säger hon.

 

Är det här en konsekvens av det som Désirée Pethrus sade om utredningen?

 

– Det vet jag inte .

Beredd att skrika högt

Om de resurser som utredningen nu har fått kommer att vara tillräckliga får framtiden visa. Men Gunilla Malmborg menar att hon inte kommer sitta tyst om det skulle visa sig bli för knapert.

 

– Vi håller på att gå igenom arbetsplanen och vilka resurser vi behöver. Beslutet om mer resurser fanns redan när jag började och då utgår jag från att jag har resurser så att det räcker, men om det skulle visa sig att det inte räcker kommer jag naturligtvis att skrika högt.

Kritiserad utredning

Redan innan Désirée Pethrus inledde utredningen riktades skarp kritik mot framförallt direktiven från både experter och företrädare för de olika organisationerna inom funktionshinderrörelsen, en kritik kring ett för stort fokus på kostnader och det är något som fortsatt hörs i debatten. En del röster hoppas nu att Gunilla Malmborg ska försöka förändra direktiven. Men själv ser hon det som omöjligt.

 

– Direktiven är beslutade av regeringen och jag har tagit på mig detta uppdraget för att ta mig an de här frågorna så att ändra direktiven tror jag inte är aktuellt. Men jag ska ta mig an frågan på ett så bra sätt jag kan genom att vända på alla stenar, säger hon.

Ger inga löften

Gunilla Malmborg säger sig vara medveten om den oro som finns på grund av det stora fokuset på kostnader för LSS. Men samtidigt vill hon inte ge några löften för att lugna.

 

– Jag förstår och ser att många är oroliga, men jag kan inte säga något ännu mer än att jag tar på mig detta på ett så bra sätt jag kan. Jag ska vara så saklig som möjligt, ta fram fakta och göra ordentliga konsekvensanalyser. Det är på det sättet jag kan försöka lugna. Jag ska lyssna och tänka efter vilka konsekvenser olika handlingsalternativ kan få, säger hon.

 

Hon påpekar dock att inte allt i utredningen handlar om kostnader.

 

– Det handlar också om kvalitet och att utveckla insatserna i LSS. Det är viktigt att påpeka, säger hon.

Samma tidsplan gäller

Trots att LSS-utredningen nu har en ny utredare vid rodret, så är det samma tidplan som gäller vilket betyder att den senast ska redovisas för regeringen den 1 oktober 2018. Gunilla Malmborgs förhoppning nu är att hon inte behöver göra om för mycket av det som redan blivit gjort.

 

– Jag är ansvarig för de förslag som läggs så visst kan det bli så. Men samtidigt är vi ganska tidigt i utredningen och vi har inte kommit så långt ännu att man kan säga att saker behöver göras om.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall