Krafttag mot bristande tillgänglighet

Nyligen presenterade . kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett förslag om förstärkt förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet där fler företag ska omfattas om reglerna än tidigare.

Det var i förra veckan som regeringen beslutade om att lägga fram en proposition för att förstärka förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Tanken är att även företag med färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster till allmänheten ska omfattas av förbudet.

 

– Varje steg för ökad tillgänglighet är ett steg i rätt riktning. Med denna lagändring får personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter till ett självständigt liv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett uttalande.

 

För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen den 1 januari 2015. Men förbudet gällde endast företag som sysselsatte fler än tio arbetstagare. I och med den nya lagändringen kommer även företag med färre arbetstagare än tio att omfattas av förbudet.

 

Inom handeln med varor och tjänster utgör företag med färre än tio arbetstagare den stora delen av alla företag, vilket gör att det just är sådana som många personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag. Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

 

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.