”Smink är inte personlig hygien”

Foto: Försäkringskassan

Det är en . dom från 2015 som fått Försäkringskassan att svänga i frågan om sminkning inte längre ska ses som ett av de grundläggande behoven i området personlig hygien.

I domen från Högsta förvaltningsdomstolen från 2015 framgår att de grundläggande behoven handlar om högst basala behov. Försäkringskassan gör kontinuerliga revideringar av vägledningen för assistansersättningen,  den senaste nu i augusti.

– I den senaste revideringen var det just området personlig hygien som vi beskrev. I Försäkringskassans styrande och stödjande dokument har det tidigare funnits skrivningar som kan tolkas som att det är tillräckligt att assistenten är fysiskt nära och hjälpen kroppsnära för att hjälp med personlig hygien ska betraktas som grundläggande behov. Därför har Försäkringskassan tagit fram ett rättsligt ställningstagande för att förtydliga hur bedömningen av hjälp med det grundläggande behovet personlig hygien ska göras. Det är för att våra handläggare ska kunna göra en lika bedömning över hela landet, säger Signe Holmlund Armerin som är verksamhetsutvecklare.

Smink är något annat

Hon menar att Försäkringskassan nu gått till botten med begreppet personlig hygien och vad som anses ingå i det.

– Syftet ska vara att man ska hålla sig ren, det är till exempel att duscha, tvätta sig och gå på toaletten. Och när det gäller sminkning har vi kommit fram till att det inte uppfyller syftet med personlig hygien, eftersom det inte handlar om att hålla sig ren. Det är någonting annat även om det också kan vara integritetsnära och personligt, säger Signe Holmlund Armerin.

Beskedet om ändringen i vägledningen kring frågan om smink har väckt starka redaktioner, inte minst i sociala medier. Det säger Signe Holmlund Armerin att hon har förståelse för.
– Jag har all förståelse för att detta rör upp känslor. Men i det sammanhanget vill jag också peka på att det här stödet till personer med funktionsnedsättningar är delat mellan kommun och stat och vem som har ansvaret beror på omfattningen av de grundläggande behoven. Det är på grund av den uppdelningen som vi måste titta på de grundläggande behoven, säger hon.

Kan ändå vara ett behov

Hon påpekar också att när en assistansberättigad anses nå över de 20 timmarna per vecka i grundläggande behov kan det ändå hända att sminkning kan bli bedömt som något som ger rätt till personlig assistans.
– När man nått över de 20 timmarna gör vi även en bedömning av andra behov, bland annat sådant som inte ger rätt till personlig assistans enligt de grundläggande behoven, säger hon.
Att den här ändringen av vägledningen kommer just nu menar Signe Holmlund Armerin beror på att Försäkringskassan gör en kontinuerlig översyn av texterna i vägledningen.
– För att inte allt skulle komma i en klump med en helt ny vägledning har vi sett över olika områden kontinuerligt vilket gjort att det kommit många revideringar under de senaste åren. Det för att vi behöver bli tydligare i våra styrande dokument till handläggarna för att vi ska få en mer enhetlig tolkning av lagstiftningen, säger Signe Holmlund Armerin.
Text: Christopher Kullenberg Rothvall