Allt fler överklagar avslag

Problemen med indragningar . och avslag när det gäller personlig assistans fortsätter. Nu kommer siffror som visar att antalet som väljer att överklaga beslut om indragning och avslag i domstol går mot rekordnivåer.

Det är . SVT som tagit del av siffror från Domstolsverket från det första halvåret 2017 kring antal domstolsärenden kopplade till LSS. Det visade sig att det var lika många som gått till domstol för att få rätt till LSS under det första halvåret i år som det var under ett helt år för tio år sedan.

 

Under 2016 stramade Försäkringskassan åt vilka som har rätt till assistans enligt LSS, vilket nu visar sig i statistiken hos domstolarna. För tio år sen var det 1 782 stycken som valde att överklaga sina beslut till domstol. Nu har den siffran stigit ordentligt. Under förra året kom det in 4 049 mål till Förvaltningsrätten  och Kammarrätten som gällde LSS, det rapporterar SVT. Hittills under det första halvåret av 2017 har det kommit in 2 102 överklaganden.

 

Åsa Regnér (S) är barn-, äldre- och jämställdhetsminister och har frågan om LSS på sitt bord. I flera intervjuer med bland annat SVT har hon sagt att kommunerna ska ta över hjälpen i de fall när Försäkringskassan avslår. Problemet är bara att kommunerna gör olika bedömningar. En del säger dessutom nej eftersom Försäkringskassan gjort det.