De startar nytt kunskapsråd

I veckan blev . det klart att Myndigheten för delaktighet nu startar ett speciellt kunskapsråd som bland annat ska stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och bistå med kunskaper till funktionshinderspolitiken.

Det var i början av oktober som det blev klart att Myndigheten för delaktighet nu sjösätter det kunskapsråd som egentligen skulle ha funnits på plats redan när myndigheten startades i maj 2014 enligt dess instruktioner. Men sedan dess har ledningen för myndigheten bytts och fokus lagts om.

 

– Nu har vi rådet på plats och det känns väldigt roligt. Vi har fått till det på ett halvår sedan det att vår nuvarande generaldirektör Malin Ekman Aldén tillträdde i våras och det känner vi är ett väldigt bra tidspann, säger Erika Johansson som är utredare på myndigheten.

Ska täppa till kunskapsluckor

Tanken med rådet är att skapa ett organ som bland annat ska identifiera och lämna förslag på lämpliga områden för uppföljning och analys för att helt enkelt kunna täppa till kunskapsluckor som finns i dag. Det ska också bistå myndigheten med kunskap och erfarenheter som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rådet består av ett tiotal ledamöter under ledning av Malin Ekman Aldén som är ordförande.

 

– Fyra av ledamöterna kommer från forskningsområdet, ytterligare några från olika forskningsfinansiärer och så ett antal från olika organisationer inom funktionshinderrörelsen som kunnat nominera och också fått sina nomineringar tillgodosedda, säger Erika Johansson.

En välkommen nyhet

Hittills är Erika Johanssons bild att myndigheten fått en god respons från bland annat funktionshinderrörelsen på nyheten att kunskapsrådet nu blivit sjösatt.

 

– Det här är något som varit efterlängtat, men också efterlängtat internt inom myndigheten. Nu kan vi få en tydlighet i hur vi jobbar med olika frågor, både internt och externt. Vi kan få en tydligare vetenskaplig förankring i det vi gör samtidigt som vi kan knyta ihop myndigheten med både forskningen och civilsamhället, säger hon.

 

Första uppdraget för rådet blir nu i november.

– De kommer att få presentera sig för varandra och säga vad de själva kan bidra med. Det finns en otrolig bredd i rådet, men alla har koppling till funktionshinderperspektivet och mänskliga rättigheter och då framförallt  konventionen för personer med funktionshinder.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall

 

Fakta: Myndighetens ledamöter:

Karin Barron, professor, Göteborgs universitet och Uppsala universitet

Anders Forslund, professor, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)

Jan Gulliksen, professor, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Dag Hervieu, forskningssekreterare, Forte

Susanne Iwarsson, professor, Lunds universitet

Marie Karlsson, handläggare, Vinnova

Lars Lindberg, projektledare, Funktionsrätt Sverige

Rafael Lindqvist, seniorprofessor, Uppsala universitet

Klas Nelfelt, Förbundet Sveriges dövblinda (FSDB)

Hanna Sigsjö, chef, Mötesplats Social Innovation, Malmö högskola