Barnboenden skapar oro

Det byggs just . nu allt fler boenden för barn med funktionsnedsättningar. Det har fått bland annat Maria Persdotter från RBU att känna en oro över att 50-talets institutionssamhälle är på väg tillbaka eftersom byggandet är en konsekvens av att allt fler familjer får assistansen indragen.

Det är på grund av att Eskilstuna kommun nyligen dragit igång byggandet av sitt första LSS-boende för barn med funktionsnedsättningar som det under den senaste veckan blivit en debatt om lämpligheten med speciella boende för barn. Maria Persdotter, ordförande för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, skrev bland annat ut sin oro på Facebook för att 50-talets institutioner är på väg tillbaka eftersom hon märkt av att det numera byggs allt fler barnboenden.

 

– Vi för ingen statistik, men jag reser mycket i landet och hör på många ställen att det planeras för nya barnboenden och det är något som många av våra medlemmar reagerat på, säger hon när Tidningen Leva & Jobba med Assistans ringer upp.

Hänger ihop med indragningarna

Maria Persdotter menar att utvecklingen har ett tydligt samband med den allt tuffare synen på personlig assistans och att så många familjer med barn får den antingen indragen eller inte alls beviljad.

 

– Till slut orkar inte de här familjerna längre och då blir den här typen av boenden alternativet fastän man själva egentligen inte vill det. Sedan finns det familjer som själva tycker att detta är den bästa lösningen och då är det en helt annan sak, säger hon.

 

Maria Persdotter menar att i de fall då föräldrar tvingas till en lösning som de själva inte vill ha är fall då tankarna går tillbaka i tiden.

 

– Det är då jag tänker på 50-talet. Jag tror nämligen att de flesta föräldrar vill ha sina barn hemma, men de hamna i en situation där de behöver personlig assistans och om de inte får det blir de istället tvingade in i en sådan här lösning, säger hon.

Kan bli växande problem

Hur stort det här problemet är menar hon är för tidigt att säga ännu.

 

– De neddragningar som pågår just nu har inte fått full effekt. Det är många familjer som väntar på omprövningar och effekten av dem ser vi nog först om något år, säger hon.

 

Boendet som just nu byggs i Eskilstuna beräknas stå klart i juli nästa år. Det ska ha plats för fyra barn med mer omfattande funktionsnedsättningar. Kommunen själva menar att det är en positiv utveckling för barn som tidigare inte kunnat bo på hemorten på grund av att den typen av boende saknats i Eskilstuna.

 

– Det är en bra möjlighet för barn med funktionsnedsättningar att få bo nära sina familjer och i vardagen kunna träffa sina syskon och föräldrar, säger Ann-Christin Jansson, enhetschef för Stöd och Service i kommunen till Etunanytt.se.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall