Skapa #Metoo för funkisar

Kampanjen #Metoo har . lyft upp de så viktiga frågorna om sexuella övergrepp och kränkningar som pågått emot kvinnor i åratal. Nu efterfrågar debattörer en liknande kampanj för personer med funktionsnedsättningar för att belysa de övergrepp och orättvisor som de så ofta drabbas av.

Det är Willy Engebrethsen i Falkenberg, lokalt rättsombud på FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, som lyfter frågan om ett #Metoo för personer med funktionsnedsättningar genom en debattartikel i Hallands-Nyheter. Han menar att personer med funktionsnedsättningar blivit utsatta för kränkningar och övergrepp av olika slag i åratal, det trots LSS-lagstiftningen som skulle stoppa den typen av problematik nu är 23 år gammal.

 

– I dag nås vi dagligen av berättelser om kränkningar och övergrepp som sker i våra kommuner emot de personer som LSS-lagen skapades för. Kommuner som köpt/köper in kringresande konsulter för att lära kommunens handläggare hur man avslår en ansökan om stöd fastän den sökande har behov och rätt till den, skriver han i sin debattartikel.

Regeringen är skyldiga

Willy Engebrethsen ger saftig kritik till den nuvarande regeringen som han menar sett till så att LSS-lagen inte fungerar som den var tänkt. Bland annat oroas han över de många gånger som AO, Allmänna ombudet, drivit frågor om rätten till assistans till Högsta förvaltningsdomstolen vilket påverkat många människors rätt att få assistans genom flera domar. Det är något som speciellt drabbat barn.

 

– Genom att driva dessa domar har man kommit fram till att andningshjälp och hjälp med att äta genom så kallad knapp inte är grundläggande behov för en människa. Detta har drabbat många barn med mycket stora funktionsnedsättningar. Tillämpningen av dessa domar har efter regeringens ”regleringsbrev” uppmanat försäkringskassan att tolka rätten till assistans mycket striktare än tidigare vilket medfört att 100-tals i dag blir av med sin assistans och hänvisas i många fall till andra ”icke fungerande” LSS-insatser, skriver han.

Kräver större engagemang

Willy Engebrethsen tycker att regeringen borde visa ett större engagemang för frågor om personlig assistans, på samma sätt som de gjort när det kommer till #Metoo menar han.

 

– Regeringen har mycket aktivt reagerat på den viktiga frågan om sexuella övergrepp och kränkningar men visar väldigt svalt intresse för de övergrepp och kränkningar som pågår inom LSS och assistansen, skriver han.

 

Han fortsätter:

#Metoo, även för människor med funktionsnedsättning, skulle därför behövas för att även regeringen ska tvingas reagera och agera på de försämringar inom området de själva varit delaktiga i att skapa, skriver Willy Engebrethsen i Hallands-Nyheter.