Krisen är djupare än någonsin

Nu har frågan . om assistansersättningen hamnat ordentligt i skottgluggen, det sedan Försäkringskassan själva gått ut med en varning till regeringen i veckan att en ny dom från i somras kan tvinga dem att minska assistansersättningen för tusentals personer. Nu kräver flera att regeringen agerar.

Det var under måndagen den 30 oktober som det smått unika hände att Försäkringskassan gick ut med ett brev till regeringen för att varna för svåra konsekvenser för de som har rätt till personlig assistans på grund av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras.

 

– Vår uppfattning är att domen kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda personer, säger Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist i ett pressuttalande.

Kan beröra tusentals

Myndigheten kom med ett nytt rättsligt ställningstagande i förra veckan baserat på domen där det konstateras att tiden mellan olika hjälpbehov på annan plats än hemmet inte längre ska beviljas som assistanstid. Enligt olika medieuppgifter kan så många som 6000  personer beröras av domen som består av två delar. Den första rör ett enskilt fall, den andra är ett generellt uttalande som säger att assistentens insats ska ha en ”direkt och konkret koppling till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet”.

 

– En slutsats som kan dras av detta är att vänta aldrig i sig kan räknas som kvalificerad hjälp. Det betyder att så kallad väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov vid aktiviteter utanför den plats där den enskilde regelbundet vistas aldrig kan ge rätt till assistansersättning. Det kan vara situationer när assistenten endast väntar på att den försäkrade ska behöva hjälp, till exempel under biobesök, sammanträden eller träningsaktiviteter, säger Eva Nordqvist i sitt uttalande.

Ingen personlig assistans kvar

Nyheten om Försäkringskassans larmbrev har gjort att en lång rad organisationer höjt rösten för att kräva förändringar omedelbart. Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige tycker att brevet är ett tecken på att krisen är djupare än någonsin.

 

– Detta är mycket allvarligt och vi ser att i praktiken kommer det att innebära att det inte längre finns någon personlig assistans att tala om, säger han i ett pressmeddelande och fortsätter:

 

– Den enda instans som kan dra i nödbromsen, som kan göra något åt det akuta läget är regeringen. Funktionsrätt Sverige kräver nu att regeringen agerar, att de tar bladet från munnen och talar direkt till de personer som påverkas av de nuvarande och kommande neddragningarna i den personliga assistansen.

Tyst från ministern

Flera medier har sökt det ansvariga statsrådet Åsa Regnér för en kommentar om Försäkringskassans brev, men hittills är det tyst. Kristdemokraten Emma Henriksson, ordförande i riksdagens socialutskott, har enligt SVD begärt en så kallad aktuell debatt med närvaro av Åsa Regnér.

 

– För oss är det helt uppenbart att lagen behöver ändras. Det ringer människor till mej, det skriver människor till mig som gråter därför att de är så rädda för vad som kommer att hända med deras liv när de blir kontaktade av Försäkringskassan för att berätta om att just deras ersättning nu kanske är den som är nästa att dras in, berättar Henriksson för tidningen.

 

Enligt Lars Ohly på Funktionsrätt skulle regeringen få en majoritet i riksdagen om man kom med ett förslag som både ändrar lagen om assistans och stoppar en ny hårdare tillämpning av Försäkringskassan.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall