DHR larmar FN

Catalina Devandas Aguilar, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Foto: UN Photo/Manuel Elias

Den allt djupare . assistanskrisen i Sverige blir allt mer alarmerande. Nu väljer DHR att slå larm till FN för att påtala att Sverige bryter mot FN-konventionen.

– Vi är mycket oroade över utvecklingen, skriver de.

Det var under torsdagen den 9 november som DHR, Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet, gick ut med att de skickat ett brev till FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas Aguilar, med anledning av den pågående assistanskrisen i Sverige.

 

– Vi känner ett stort behov att vidta alla tänkbara åtgärder för att uppmana den svenska regeringen att följa den av Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, så att varje individ som har rätt till personlig assistans kan känna sig trygg i att få åtnjuta mänskliga
rättigheter på lika villkor som andra, skriver DHR i brevet som är undertecknat av Rasmus Isaksson som är förbundsordförande.

 

DHR skriver också i sitt brev att hela funktionshinderrörelsen just nu oroas av den pågående nedmonteringen av den personliga assistansen i Sverige och den utredning beställd av regeringen där direktiven tar avstamp i att antalet timmar per assistansanvändare ökar och därmed också kostnaderna.

 

– Regeringen tycks inte ta intryck av de förklaringar vi presenterar till varför timmarna ökar. Funktionshinderrörelsen menar att ökningen av antalet timmar bland annat är en konsekvens av att fler förlorar sin personliga assistans eller nekas på grund av förändrad praxis med hänvisningar till vägledande domar. De som blir kvar i insatsen är då färre individer med större behov, skriver de.

 

I brevet lyfter DHR också upp en oro över att Sverige är på väg tillbaka till en tid då den internationellt prisade och hyllade LSS-reformen inte fanns.

 

– Vi är mycket oroade över att utvecklingen mer och mer går mot institutionsliknande insatser, då bostad med särskilt service för vuxna inte längre är en frivillig insats, om den används som en kompensation för en helt annan insats. Institutioner i relation till personlig assistans är enligt vårt perspektiv inget godtagbart alternativ utan snarare varandras motpoler, skriver de.