Regeringen backar – men oron kvarstår

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Efter den senaste . tidens assistanskris väljer nu regeringen att backa. Barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) meddelade i förra veckan att Försäkringskassans tvåårsomprövningar ska stoppas samtidigt som väntetiderna åter ska ge rätt till assistans. Funktionhinderrörelsen välkomnar ändringarna, men är ändå inte nöjda. Inte minst eftersom Försäkringskassan ändå fortsätter göra vissa tvåårsomprövningar.

Det var under tisdagen den 14 november som barn- och äldreminister Åsa Regnér (S) presenterade fyra lagförslag för att förbättra situationen för personer med assistans. Hennes och regeringens ståndpunkt är att assistansersättningens legitimitet blivit hotad på grund av de senaste årens praxisutveckling som förändrat situationen för både enskilda individer och kommuner. Bland annat är förslaget att assistans återigen ska kunna beviljas för väntetid mellan behov, såsom det varit förut. Dessutom föreslås en tillfällig lagändring i avvaktan på LSS-utredningen där Försäkringskassan inte längre ska ha en lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar.

 

– Det här gör vi för att människors liv måste gå ihop, för att man ska kunna se vad som kommer att hända och ha den självständighet som lagen föreskriver, sa Åsa Regnér under pressträffen.

 

Lag under våren

Tanken är att tvåårsomprövningarna ska stoppas från det att riksdagen klubbar igenom den tillfälliga lagen, vilken regeringen hoppas kunna lägga på bordet strax efter jul. Förändringen av väntetiderna hoppas regeringen kunna lägga fram redan före jul.

 

Beskedet från ministern har lugnat stora delar av funktionshinderrörelsen som nu anser sig ha fått mer tid även om slaget om LSS långt ifrån är över. Och bara timmar efter att barn- och äldreminister Åsa Regnér gjort sin presentation kom nästa orosmoln genom att Försäkringskassan gick ut med ett pressmeddelande där de välkomnade förändringarna, men samtidigt sa att de kommer fortsätta göra tvåårsomprövningarna fram till det att den nya lagen träder i kraft. Dock kommer de ändra fokus mot personer som inte träffas av de senaste årens domar i Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Uttalandet har gjort att bland annat DHR riktat kritik mot myndigheten.

– Vi anser att Försäkringskassans uttalande är ett aggressivt agerande gentemot alla som har statlig assistansersättning, allmänheten och regeringens viljeyttring. Ett uttalande som bara kom timmar efter regeringens pressträff. Det är ett tydligt tecken på att DHRs tidigare uppmaningar om ett bättre förhållningssätt ignoreras av myndigheten. Vi kräver att försäkringskassan omedelbart stoppar alla två års omprövningar sett till det oklara rättsläget, skriver de.

Höjer varningsflagg

Även Fuktionsrätt Sverige välkomnar Regnérs besked, vilket Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige, anser vara en stor lättnad för alla de som varit oroliga för att de ska förlora sin assistans. Men samtidigt höjer de en varningsflagg för att assistansen redan kommit för långt över kanten.

 

– Situationen är densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans. Och lika viktigt, direktiven till den statliga översynen av LSS har inte förändrats, säger Lars Ohly i ett uttalande.

 

Även RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter är inne på samma spår.

– Vi gläds åt en liten delseger, men nu fortsätter arbetet för att återställa tillämpningen av lagen till dess ursprungliga intentioner. Alla de barn, unga och vuxna som har kastats ur systemet eller fått avslag på ansökan om insatser under tiden assistanskrisen har pågått är i lika stort behov av stöd som tidigare. Vi kräver därför att regeringen tar ett större grepp på frågan och presenterar nya direktiv till LSS-utredningen, säger Maria Persdotter i ett uttalande.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall