Nya regler till våren

Under torsdagen . presenterade regeringen sina förslag till förändringar i reglerna för personlig assistans. Lagändringarna föreslås träda i kraft till våren.

Det var i mitten av november som barn- och äldreminister Åsa Regnér presenterade ett åtgärdspaket för personlig assistans inom LSS för att komma tillrätta med de neddragningar och indragningar som blivit konsekvensen av ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen, bland annat efter att Försäkringskassan själva larmat om konsekvenserna av en dom som kom i somras.

 

Nu har regeringen arbetat klart sina förslag till förändringar som de föreslår ska träda i kraft den 31 mars 2018. Det är i huvudsak inom två områden som ändringar föreslås, bland annat om reglerna kring väntetider för personliga assistenter. De ska kunna vara i beredskap tills behov uppstår hos en person, vilket skulle innebära att tusentals assistansberättigade inte länge skulle riskera att förlora många av sina assistanstimmar.

 

Det andra förslaget från socialdepartementet handlar om tvåårsomprövningarna av rätten till den statliga assistansersättningen. De fryses tillsvidare och ska inte göras vartannat år som varit gällande. Istället är förslaget att Försäkringskassan bara gör omprövningar i de fall då förhållandena kring en person blivit väsentligt förändrade. Arbetsgruppen som tagit fram förslaget skriver också i promemorian att kostnaderna för ett borttagande av tvåårsomprövningarna bedöms uppgå till 840 miljoner kronor för 2018 och 930 miljoner kronor för 2019. Samtidigt menar de att utvecklingen inom andra delar av assistansersättningen med färre beviljade timmar får till följd att det i slutändan ändå blir lägre kostnader för staten än beräknat.