Socialstyrelsen slår nytt larm

Nu går även . Socialstyrelsen ut med en larmrapport till regeringen kring konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens domar. De menar bland annat att barn har påverkats i större utsträckning än vuxna och att barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats.

Det var under tisdagen den 12 december som Socialstyrelsen släppte en rapport beställd av regeringen kallad Konsekvenser av domar om det femte grundläggande behovet. Myndigheten har haft i uppdrag att utreda konsekvenserna för den personliga assistansen av de två olika domar som kom från Högsta förvaltningsdomstolen under 2012 och 2015. Det är domar som gjort att fler än 400 personer med funktionsnedsättningar fått sin assistans indragen eller nekad.

 

Socialstyrelsen skickade bland annat ut en enkät till alla landets kommuner där 70 procent svarade enligt Sveriges Radios Ekot.  Där visade det sig att på bara 1,5 år fanns totalt 460 ärenden där personer fått indragen assistans eller blivit nekad den. I många av fallen har beslutet rört det så kallade femte grundläggande behovet, alltså annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Myndighetens slutsats blev därför att möjligheten att få personlig assistans för det femte grundläggande behovet har begränsats. Istället har ett allt större ansvar förts över till personens närstående.

 

Dessutom visar Socialstyrelsens rapport att den nya rättspraxisen fått större konsekvenser för barn än för vuxna och att det har i sin tur har påverkat barnens familjer. Utredarna har sett att barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av domarna.

 

– I de fall där inga insatser beviljas där är det ju framförallt närstående som kliver in, det är klart att det påverkar barnet när man exempelvis får hjälp av sina föräldrar istället för en assistent, säger Hanna Jarvad, jurist och ansvarig projektledare på Socialstyrelsen, till Sveriges radios Ekonyheter.

 

Myndigheten skriver också i sin utredning att domarna till viss del även har inneburit en ökad vistelse på korttidsboende för barn med funktionsnedsättningar.

 

Socialstyrelsen menar också att konsekvenserna av domarna om det femte grundläggande behovet blir olika beroende på var i landet den enskilde bor. Vilka insatser kommunerna beviljar de personer som nekas eller får indragen personlig assistans skiljer sig också åt.