Regeringen backar efter RBU:s kritik

Under måndagen fattade . regeringen beslutet att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa reglerna för väntetid och beredskap. Men innan beslutet togs gjordes det om på en punkt efter skarp kritik från RBU.

Det var efter regeringens ursprungliga förslag till nödstopp av tvåårsomprövningarna, som presenterades i november, som RBU agerade och kom med kraftig kritik. Förlaget innehöll en lucka som gjorde att många personer ändå skulle riskera att förlora sin assistans. En fullständig omprövning av rätten till assistans skulle göras av Försäkringskassan vid väsentligt ändrade förhållanden hos den assistansberättigade, vilket RBU uttryckte stark kritik mot i sitt remissyttrande. RBU ansåg att en sådan omprövning bara ska omfatta just dessa ändrade förhållanden och inte en total omprövning av hjälpbehovet. Men nu har alltså regeringen valt att backa.

 

– Det är förstås glädjande att regeringen har lyssnat på vår kritik, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, i ett pressmeddelande.

 

Dock anser RBU att det fortfarande återstår mycket att förändra för att få en fungerande personlig assistans.

 

– Det här löser inte problemet för alla dem som står utanför assistansreformen. Fortfarande är det bara en av tio som ansöker om assistans för första gången som får den beviljad. Och ungefär 1 200 hann falla ur assistansen innan nödstoppet kom. Och det handlar om människor med mycket omfattande behov. Många av dem är barn. Regeringen måste inse att det förslag man nu lägger fram är långt ifrån tillräckligt, säger Maria Persdotter i pressmeddelandet.