De lex Sarah-anmälde indragning

En av brukarna . hos Kooperativet Lotsen i Nässjö fick kraftigt minskad assistans av Försäkringskassan. Följden blev att de fick allt svårare att hitta assistenter och tillslut fick säga upp hela uppdraget. Nu har kooperativet lex Sarah-anmält sig själva för att peka på systemfelet.

Det var under förra året som Försäkringskassan beslutade att minska assistansen med omkring 200 timmar i månaden för en brukare som hade dubbelassistans. Konsekvensen blev både färre timmar och sämre arbetstider för assistenterna, vilket P4 Jönköping i Sveriges Radio var först att rapportera om. Maria Sandström är verksamhetsansvarig på Lotsen.

 

– De som jobbade i assistansgruppen började flagga för att de nog inte skulle stanna kvar efter det, säger hon.

Tog kontakt med kommunen

Kort därefter sa också tre av assistenterna upp sig. Lotsen började jaga timvikarier och ny personal, men lyckades inte hitta tillräckligt många för att de skulle klara kollektivavtalets regler om jourarbete.

 

– Det fanns inget att göra. Vi hade ett samarbete med kommunen och förklarade också allvaret för dem att vi kommer stå utan bemanning efter ett visst datum.

 

De lovade att försöka hjälpa till med lösningar, men tiden gick utan att lösningarna kom och då gick det inte längre, säger hon.

Lex Sarah anmälde

Lotsen fick helt enkelt säga upp kvinnans uppdrag eftersom de inte klarade bemanningen efter Försäkringskassans indragning. Situationen resulterade i att Lotsen skickade in en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 

– Vi ser det som en brist i verksamheten att vi inte klarade bemanningen och då har vi en skyldighet att göra en lex Sarah-anmälan på det. Vi jobbade väldigt hårt med den egna gruppen för att försöka lösa det, men lyckades inte och det är en brist. Men samtidigt är det också en brist som kommer utifrån som gör att vi inte lyckas, säger hon.

Ett fel på systemet

Maria Sandström menar att även om det i slutändan är Kooperativet Lotsen som misslyckats med att säkerställa assistansuppdraget, så är grunden till problemet ett systemfel med Försäkringskassans indragningar. Och även om Försäkringskassan nu har stoppat tvåårsomprövningarna så utesluter hon inte att det kan hända igen.

 

– Det finns alltid en oro för kostnadsbesparingar. Assistansen kommer aldrig bli vad den har varit, särskillt inte så länge man fortsätter att bland ihop fusk och överutnyttjande av timmar med personer som verkligen har ett assistansbehov. Så länge inte den gränsen finns kommer det bli problem anser jag, säger Maria Sandström.

 

Efter händelsen har Kooperativet gjort en riskanalys för att stå bättre förberedd om det skulle hända igen.

 

– Vi ville se om vi kunde hamna i en liknande situation igen och hur vi skulle göra då och framförallt säkerställa både att vi agerar snabbare och att vi ligger på kommunen mer kräver hjälp, säger hon.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall