Antalet med assistans rasar

Foto: Försäkringskassan

Allt färre svenskar . får personlig assistans från Försäkringskassan. Sedan regeringen tillträdde har antalet assistansberättigade rasat i allt snabbare takt. Störst är raset i Jönköpings län, det enligt RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Vid slutet av 2017 var det 14 886 personer i Sverige som hade statlig assistansersättning, det mot 16 158 vid slutet av 2014. Det är en minskning med nästan åtta procent enligt uppgifter som RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar nyligen presenterade i ett pressmeddelande.

 

Störst är raset i Jönköpings län där nästan 25 procent färre har assistans i dag jämfört med för tre år sedan. I Jämtlands län är det över 15 procent färre assistansberättigade. Även Kronobergs län, Västerbottens län, Norrbottens län, Hallands län, Östergötlands län och Gävleborgs län ligger illa till. I inget län har antalet legat stilla eller ökat. Siffrorna bygger på statistik från Försäkringskassan.

 

RBU menar att den stora förändringen kom efter att Försäkringskassan fått sitt regleringsbrev från regeringen inför 2016, där regeringen gav myndigheten i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar i assistansen. Därefter har antalet assistansberättigade rasat och på sina håll med så mycket som en fjärdedel.

 

– Detta bekräftar det vi anat, nämligen att människor med funktionsnedsättning nu rasar ut ur assistanssystemet i snabb takt. Det säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU i pressmeddelandet.

 

– Regeringen måste ta denna skrämmande utveckling på allvar. Nästan ingen som ansöker om assistans i dag får den beviljad. Många av förstagångssökarna är barn. Föräldrar som slitit och vakat över sina barn och till slut ansökt om stöd i form av assistans tvingas nu börja fundera på att lämna bort barnet. Kommuner larmar om att behovet av barnboenden ökar. Är det så här vi ska ha det i Sverige 2018?, säger Maria Persdotter.