Starka reaktioner efter förslagen

Foto: Magnus Norden/RBU

Barn under tolv år . och äldre över 80 år ska inte få personlig assistans. Det är grunden i det utkast till förslag från LSS-utredningen som SVT Nyheter tagit del av. Nyheten har fått mängder av organisationer, debattörer och människor i behov av assistans att gå i taket.

Det är ett förslag som skickats ut på remiss till olika experter inom funktionshinderområdet som bland annat SVT Nyheter tagit del av. I förslaget föreslås att barn under tolv år inte längre ska kunna få hjälp av personliga assistenter, oavsett funktionshinder. Samma sak gäller för personer över 80 år. Barn ska istället få en ny insats kallad ”omvårdnad och stöd för barn”.

 

När det gäller äldre personer ska äldreomsorgen ta över efter att man fyllt 80 år. Utredarna har också föreslagit att personlig assistans inte bör beviljas om det grundläggande behovet understiger 20 timmar, vilket skulle innebära att den kommunala assistansen i praktiken försvinner. Dock föreslås också att kommunerna ska ta över huvudmannaskapet för LSS-insaten personlig assistans. Dessutom föreslås en ny schablon på 15 timmar per vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet och fritidsaktiviteter, samt att assistans inte ska kunna ges för behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet, det som kallas för det femte grundläggande behovet.

Möter skarp kritik

Förslagen har fått skarp kritik under veckan som gått från i stort sett alla organisationer inom funktionshinderrörelsen. Riksförbundet FUB konstaterade exempelvis att förslagen strider mot Funktionsrättskonventionen.

 

– Den nya LSS-insats som utredningen föreslår som ersättning för personlig assistans för barn under tolv år, motsvarar inte på långa vägar det stöd man får genom dagens personliga assistans. Därmed blir det en påtaglig försämring för yngre barn med funktionsnedsättning och deras familjer, skriver de i en kommentar.

 

Lars Ohly, avgående ordförande för Funktionsrätt Sverige, har också reagerat starkt mot de förslag som läckt ut från utredningen. Han skriver på sin blogg att:

 

– Det viktigaste kravet från alla oss som är rasande över utredarens besparingsförslag ska vara följande: Skriv om direktiven! Låt inte Stefan Löfven, Gustav Fridolin eller Ulf Kristersson komma undan genom att hänvisa till att utredningen läggs fram först efter valet. Lita inte heller på de partier som i dag säger att utredningsförslagen är oacceptabla. Efter valet är allt förhandlingsbart. Jag kan inte komma på att någon regering har genomfört eller diskuterat större försämringar för personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna. Om detta inte var syftet måste direktiven skrivas om. Ställer ni upp på detta, socialdemokrater, moderater och miljöpartister?, skriver han.

Tung kritik från forskare

Även Niklas Altermark, forskare från Statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet med funktionshinderspolitik som stort intresseområde, är också kritisk till förslagen. Det i ett inlägg på Facebook som svar på ett inlägg från Åsa Regnér där hon kommenterar det läckta förslaget med orden att det är utredningens diskussionsunderlag.

 

– Att detta ”bara är ett diskussionsunderlag” köper jag inte. Utredningen har arbetat i cirka två år. Detta speglar så klart de diskussioner som har förts. Att de skulle komma fram till helt andra saker under de sista månaderna är orimligt. Det speglar heller inte hur arbete i statliga utredningar går till. Detta är en fingervisning om vad vi kan förvänta oss i oktober när utredningen presenteras, skriver han.

Startade ny namninsamling

Kort efter det att nyheten om förslaget kommit ut startade RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, initiativ till en ny namninsamling för att protestera mot förslagen. Redan efter ett par dagar hade de fått in över 4 100 namnunderskrifter. Planen är att lämna över namninsamlingen till regeringen i slutet av mars.

 

RBU har också gått ut på Facebook i gruppen Assistans är frihet! Rädda LSS! och förklarat att man nu planerar att drar igång ett antal aktioner för att stoppa förslagen, bland annat i form av en ny manifestation i Stockholm under senvåren eller försommaren.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall