Hon vill lyfta fram kvinnorna

Birgitta Andersson. Foto: Privat

Under i stort . sett hela sitt liv har Birgitta Andersson varit engagerad i funkisrörelsen genom olika förtroendeuppdrag, från DHR till Myrights och nu senast i rollen som vice ordförande i FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder. Hon menar att jämställdhetsperspektivet helt saknas i den pågående assistansutredningen.

Nyheten om att den pågående assistansutredningen diskuterade förslag om slopad personlig assistans för barn och äldre över 65 år slog ner som en bomb för några veckor sedan. Det fick Birgitta Andersson, vice ordförande i FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, att fatta pennan och skriva ett blogginlägg på organisationens nystartade blogg. Hon skrev hur skrämmande hon tycker det är att utredarna har idéer om åldersgränser i assistansen och hittills har hennes inlägg delats flitigt i sociala medier.

 

–  Jag skrev för att jag kände att jag behövde skriva av mig och få det ur mig. Jag förstod att jag skulle få sympatisörer, men funderade aldrig så mycket på Facebook eftersom jag själv inte är med där, säger hon.

Brinner för kvinnofrågor

Birgitta Andersson har varit med i FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, mer eller mindre sedan organisationen grundades för omkring 30 år sedan. Det är en organisation som vänder sig till alla som själva identifierar sig som flickor eller kvinnor och som har funktionsnedsättning eller normbrytande funktionalitet.

 

Även om Birgitta Andersson varit med i organisationen länge så är det först nu på senare år som hennes engagemang tagit ordentlig fart. Hon har varit ute och föreläst, hållit i seminarier och även arrangerat debatter under politikerveckan i Almedalen. Sitt engagemang har hon haft under hela sitt liv.

 

– Jag har varit förbundsordförande i DHR och har väl funnits med i FQ i bakgrunden väldigt länge. Men med tiden växte en medvetenhet fram allt mer kring de här frågorna och nu tycker jag att det är väldigt roligt att jobba med dem, säger hon.

Kämpat för rättigheter i världen

Birgitta Andersson är utbildad socionom och har haft ett stort engagemang för kvinnors situation ute i världen. Hon har jobbat för organisationen Myright som är funktionshinder­rörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. Deras vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

 

– Jag har träffat så fruktansvärt många kvinnor ute i andra länder och fått höra deras historier från deras värld präglad av fattigdom, säger hon.

 

Mötena har gjort att hon insett att oavsett hur mycket pengar man har så är det samma frågor som kvinnor med funktionsnedsättningar brottas med världen över.

 

– Det är likadana patriarkala beteenden och mönster som styr över hela världen oavsett ekonomi, det slår bara lite olika. Men frågorna är desamma. Det spelar ingen roll vilken funktionsnedsättning man har, det är att man är kvinna som är det centrala och som gör att man kan känna igen sig i frågorna, säger hon.

”Vi är kvinnor, inte en funktionsnedsättning”

Birgitta Andersson menar att FQ Forum som organisation har en allt viktigare roll att fylla i kölvattnet av me too-rörelsen.

 

– Vi behöver väcka kvinnorna i oss och få fler att se betydelsen av att framhålla att vi är kvinnor, ett kön och inte en fuktionsnedsättning. Det är först därefter som man kan forma vilka behov vi har i vardagen. Det mesta av vår tillvaro i dag har formats av män med en utgångspunkt i männens värld och det är verkligen en väldigt stor skillnad mot hur det är att vara kvinna och ha en funktionsnedsättning, säger hon.

 

Hon är djupt kritisk till den pågående assistansutredningen och avsaknaden av ett genomgående jämställdhetsperspektiv även om FQ Forum fått yttra sig.

 

– Det är verkligen tråkigt, men det saknas. Det kan hända att det nämns med ett par ord, men vad betyder det? Det finns inte som något genomgående tänk i utredningen, säger hon.

 

Vilken fråga är mest angelägen för er i FQ Forum nu? 

 

– Det som är mest angeläget nu är att få vår organisation att växa i hela landet och inte bara kring Stockholm. Många kvinnor är lite som jag var, de är verksamma i andra organisationer och då gäller det att väcka dem. Men det tar tid att förändra ett tänkande, men det är också något som fördjupar för männen.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall