Lena Hallengren ny minister

Lena Hallengren. Foto: Björn Nordqvist.

Det blir Lena . Hallengren (S) som tar över som ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister efter Åsa Regnér som fått ett toppjobb inom FN. Nu hoppas funkisrörelsen på ljusare tider och en kursändring av assistansutredningen.

Det var under torsdagen som statsminister Stefan Löfvén (S) presenterade partikollegan Lena Hallengren som ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister efter Åsa Regnér som fått ett toppjobb som assisterande generalsekreterare i FN och vice chef för UN Women. Direkt under Lena Hallengrens första framträdande tillsammans med Stefan Löfvén tog hon upp den personliga assistansen som en viktig fråga för henne att arbeta med.

 

– Alla våra insatser handlar om att uppnå målet om jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning. Det ska inte råda någon tvekan om att den som behöver assistans också ska få det, sa hon och fortsatte:

 

– LSS är en viktig och fundamental rättighetslagstiftning. Jag kommer att ta god tid på mig att möta berörda intressenter, säger hon.

Blev välkomnad

Hennes ord mötte många positiva reaktioner från funkisrörelsen. Bland annat twittrade den avgående ordföranden för Funktionsrätt Sverige, Lars Ohly, om henne: ”Hör att Lena Hallengren säger bra saker om LSS och personlig assistans. Dags alltså att ändra direktiven till LSS-utredningen”, skrev han.

 

Även Maria Persdotter, förbundsordförande  för RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, uttalade sig positivt om utnämningen i ett pressmeddelande under torsdagen.

 

– Vi välkomnar Lena Hallengren som ny minister. Jag är glad över att Lena Hallengren direkt markerade att hon vill prioritera frågan om LSS och personlig assistans. Men för att lösa assistanskrisen krävs både nya direktiv till LSS-utredningen och en snabb insats för att säkerställa att alla som har förlorat sin personliga assistans de senaste åren åter får sina behov tillgodosedda, säger Maria Persdotter och fortsatte:

 

– Lena Hallengren har en stor och viktig uppgift i att lösa assistanskrisen och återupprätta förtroendet för hela LSS. LSS-utredningen har fortfarande regeringens uppdrag att ta fram förslag på ytterligare besparingar i den personliga assistansen. Lena Hallengrens första åtgärd borde vara att ge LSS-utredningen nya direktiv utan besparingskrav, säger Maria Persdotter.

Tror på liten förändring

Men det fanns också röster som menade att det förmodligen inte kommer bli någon större förändring av innehållet i den svenska funktionshinderpolitiken trots en ny minister. Arbetarbladets ledarskribent Jenny Wennberg menade exempelvis att Åsa Regnér varit låst i sitt arbete med funktionshinderspolitiken genom finansdepartementet och statsbudgeten där den varit en post som måste krympas. ”Det verkliga ansvaret för funktionshinderspolitiken har dock inte legat på Åsa Regnér och socialdepartementet under någon tidpunkt under denna mandatperiod. Det ligger och kommer också fortsättningsvis ligga på finansdepartementet och finansminister Magdalena Andersson. För assistansfrågan handlar väldigt uppenbart inte för regeringen om vare sig funktionshindrade eller funktionshinderspolitik. Det visar utredningsdirektivet för assistansutredningen, det visar den undermåliga och tendentiösa utredningen om brottslighet inom assistansen och det visar regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan.” skriver hon.

Varit minister förr

Lena Hallengren är född 1973 och sitter i riksdagen för Socialdemokraterna för Kalmar län och är ordförande i utbildningsutskottet. Hon har tidigare varit vice ordförande i socialutskottet och ordförande i trafikutskottet, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt i klimatberedningen. Under åren 2002 till 2006 var hon förskole- och ungdomsminister och minister för vuxnas lärande i statsminister Göran Perssons regering.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall