Vill väcka debatt med film

Gör ett filmklipp . som visar något av alla de behov som Försäkringskassan inte längre bedömer som grundläggande. Det är uppmaningen från gruppen Aktion LSS och PA på Facebook. Nu hoppas de kunna få ordentlig fart på debatten för att rädda assistansen.

Det är de båda privatpersonerna Annika Lavin och Maria Pernborn som tagit initiativ till aktionsgruppen Aktion LSS och PA på Facebook och som under det senaste halvåret lockat hundratals medlemmar. Måltavlan för aktionerna är den pågående nedmonteringen av den personliga assistansen och LSS-reformen.

 

– Jag sitter själv i rullstol och har assistans och precis som alla andra så riskerar jag att bli av med den om det här fortsätter. Annika som jag gör det här tillsammans med är mamma till en person som haft assistans men som redan blivit av med den, säger Maria Pernborn.

Enkelt sätt att höras

Grundtanken med att starta den typen av digitala engagemang är att göra det enkelt för personer med behov av assistans att kunna göra sig hörda i debatten.

 

– Hur ska man kunna gå ut och demonstrera om man inte ens kan gå ut och lämna sitt hem bara för att man förlorat sin assistans. För att göra de här aktionerna räcker det med en telefon eller en dator, säger hon.

 

Det senaste initiativet kallar de för ”Filma ett av FK borttaget grundläggande behov” där tanken är att vem som helst ska kunna skicka in ett filmklipp på när de själva eller någon anhörig utför något av de grundläggande behov som Försäkringskassan inte längre anser vara grundläggande. Förändringen i deras bedömningar har gjort att många människor inte längre når upp till kravet på minst 20 timmars grundläggande behov för att få rätt till personlig assistans.

 

– Ett exempel är det här med påklädning där Försäkringskassan menar att det i princip bara är att ta på sig underkläder som tillhör det grundläggande behovet och då blir det väldigt få dagar om året som de här människorna kan gå utanför sitt hem, säger Maria Pernborn.

Vill sprida till makthavare

Gruppens tanke är sedan är att sprida filmerna till makthavare, media och vanliga människor för att väcka option för den personliga assistansen.

 

– Jag tror att detta kan få väldigt bra genomslagskraft. Bilder visar ofta mer än tusen ord och i de här filmerna kan vi visa människor som inte kan få i sig maten själva, att vi inte kan få på oss kläder så vi kan komma ut och liknande, säger Maria Pernborn.

 

Men gruppens förslag på aktioner stoppar inte där. Förutom att göra filmklipp uppmanar de till att skriva egna insändare till DN Debatt, skriva på namninsamlingar, delta i utfrågningar och svara politiker.

 

– Vi uppmanar exempelvis människor att skriva på politikernas Facebooksidor, säger hon.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall