Fortsatt tuff arbetsmarknad

Trots ekonomisk tillväxt . och högkonjunktur har det inte påverkat arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar i någon större omfattning. Sysselsättningsgraden bland personer med nedsatt arbetsförmåga ligger fortsatt på drygt hälften.

Det är i SCB:s årliga undersökning om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning där det nu visat sig att utvecklingen på arbetsmarknaden inte rör sig framåt för människor med nedsatt arbetsförmåga. Jämfört med förra året visar siffrorna inte på några förändringar. Sysselsättningsgraden för de 15 procent av Sveriges befolkning som har någon typ av funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga ligger kvar runt 56 procent. Jämfört mot befolkningen i stort är siffran 81 procent, det rapporterar tidningen Funktionshinderpolitik.

 

Så många som två av tre personer med funktionsnedsättningar anser själva att de har nedsatt arbetsförmåga. Vanligast är den uppfattningen bland människor som har nedsatt rörelseförmåga där runt 90 procent uppger att de har nedsatt arbetsförmåga vilket också är en siffra som ligger still över tid.

 

SCB:s undersökning visar också att många av de som inte har sysselsättning i dag både vill och tycker sig kunna ta ett jobb så länge de får rätt stöd och anpassningar i arbetet, exempelvis nedsatt arbetstempo, arbetstid och rätt hjälpmedel. Undersökningen gjordes bland människor i åldern 16–64 år och bygger på intervjuer med 1 393 personer.