Hopp och ilska efter nya domen

Sondmatning räknas som . ett grundläggande behov och ger rätt till personlig assistans. Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom nyligen. Nyheten har orsakat både glädje och ilska inom funkisrörelsen. Bland annat anser RBU att Försäkringskassan orsakat en skandal.

Fredagen den 13 april 2018 är ett datum som många inom funktionshinderrörelsen kommer att komma ihåg. Det var dagen då människor som är i behov av personlig assistans fick juridisk medvind istället för den motvind som präglat de senaste åren. Under den dagen kom nämligen en avgörande dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, som slog fast att egenvård i form av sondmatning utgör ett assistansgrundande hjälpbehov.

 

Domen gäller en nioårig flicka från Göteborg, men domslutet är prejudicerande och därmed av största vikt för många svårt sjuka barn över hela landet. Ulrik von Essen är domare i Högsta förvaltningsdomstolen. Han berättade för Sveriges Radios reporter att domen kommer att påverka alla framtida bedömningar av personlig assistans.

 

– Vi har funnit att sondmatning är ett grundläggande behov. När Högsta förvaltningsdomstolen avgjort en fråga så är det det som gäller. Från och med nu så har underinstanserna, i det här fallet bland annat Försäkringskassan att utgå från det som slås fast i den här domen, säger han.

Försäkringskassans initiativ

Efter domen kom även Försäkringskassan, som är de som begärt ett förtydligande från domstolen, med ett uttalande i ett pressmeddelande.

 

– Det är bra att rättsläget är förtydligat. Tillämpningen av lagstiftningen måste vara rättssäker och förutsägbar. När uttalanden i olika domar inte är entydiga kan vi därför begära förtydligande, vilket vi gjorde i detta fall. Vi kommer att tillämpa detta i berörda ärenden, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

 

Efter att domen blivit känd spreds massor av reaktioner bland debattörer, politiker och organisationerna inom funktionshinderrörelsen. Förbundet Unga rörelsehindrade, FBU, menar att domen är en stor seger efter att funktionshinderrörelsen kämpat för upprättelse länge.

 

– Det är inte klokt att egenvård och rätten att äta på det sätt man behöver inte har bedömts vara grundläggande behov redan tidigare, så det är naturligtvis en stor lättnad att HFD nu har fattat ett beslut som står fast och inte kan överklagas. Nu hoppas vi att LSS-utredningen under Gunilla Malmborg kommer fram till samma slutsats i sina förslag, säger Björn Häll Kellerman, förbundsordförande för FUB i ett uttalande.

”En skandal”

Även RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, ser positivt på domen, men menar samtidigt att det är skandal att Försäkringskassan i två års tid gjort en felaktig tolkning av lagstiftningen.

 

– Under tiden har barn med funktionsnedsättning och deras familjer fått betala ett mycket högt pris, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU i ett uttalande.

 

Nu kräver RBU att Försäkringskassan ska säkerställa så att alla som har förlorat sin personliga assistans på felaktiga grunder får den tillbaka.

 

– Det är ingenting annat än en stor skandal att detta har fått fortsätta under flera år. Ansvaret för detta vilar på Försäkringskassans ledning men ytterst regeringen, säger Maria Persdotter.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall