Kraftig ökning av kommunal assistans

Lena Hallengren. Foto: Björn Nordqvist.

Den kommunalt beslutade . assistansen ökade kraftigt mellan 2016 och 2017. För barn mellan noll och tolv år ökade den kommunala assistansen med hela 22 procent enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Men ministern Lena Hallengren anser inte att staten lämpar över kostnader för personlig assistans på kommunerna.

Det är de kommunalt beslutade assistansinsatserna som ökade mest från 2016 till 2017 . Ökningen ligger på 7,2 procent totalt enligt Socialstyrelsens nya siffror. Den 1 oktober 2017 hade 72 900 personer någon typ av verkställd insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Det är en ökning med två procent totalt sedan 2016. För barn mellan noll och tolv år ökade de kommunala insatserna med hela 22 procent, från 590 till 720 insatser.

 

– Den relativt stora ökningen av kommunala beslut om personlig assistans speglar till stor del de senaste årens utveckling inom den statliga assistansersättningen. Många barn har mist sin statliga assistansersättning, och utifrån det perspektivet är det positivt att det är just bland de yngsta som den kommunalt beslutade assistansen ökar mest, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Störst ökning bland pojkar

Statistiken visar också att i barngruppen var den största ökningen betydligt större för pojkar än för flickor. Mellan 2016 och 2017 ökade insatsen med 25 respektive 17 procent. Men även inom de andra insatserna syns tydliga könsskillnader där pojkarna i vissa fall fått mer än dubbelt så många insatser som flickorna.

 

– Vi vet sedan tidigare att fler pojkar än flickor beviljas insatser enligt LSS, men det är anmärkningsvärt att skillnaderna inte bara kvarstår utan även har ökat något inom vissa insatser, säger Karin Flyckt.

 

Även bland vuxna syns tydliga könsskillnader vad gäller insatsfördelningen.

 

– Det är fler män än kvinnor som får insatser. Från 2016 till 2017 minskade insatserna enligt LSS till kvinnor medan männens ökade, säger Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen i pressmeddelandet.

Hallengren håller inte med

Men Lena Hallengren (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, håller inte med om den kritik som finns just nu om att staten lämpar över kostnader för personlig assistans på kommunerna. Det är en kritik som bland annat Jönköpings kommun framfört nyligen där ministern nyligen var på besök. Men när Sveriges Radios reporter frågade Lena Hallengren om situationen slog hon undan kritiken.

 

– Det är varje kommuns ansvar och uppgift att se till alla invånarnas behov, oavsett vilka behov det är. Om man är gammal och behöver ett särskilt boende eller om man är barn och behöver omsorg eller om det handlar om vård eller andra typer av sociala insatser, så är det varje kommuns ansvar. Men sedan ska vi hjälpas åt med det på bästa sätt, sa hon till Sveriges Radio.

 

Problemet med att det just nu finns kommuner som har svårt att klara av de ökade kostnaderna för den personliga assistansen är något som många hoppas ska få en lösning genom den utredning av assistansen som regeringen startat. Men Lena Hallengren tror inte att det kommer bli tal om att antingen kommunerna eller staten skulle ta över hela ansvaret.

 

– Det är inte ett uppdrag att se till att en tar hela ansvaret, men det finns ett uppdrag att se till att detta blir tydligt att och det blir förutsägbart. Kommunerna får veta när Försäkringskassan nekar någon assistans för att omedelbart kunna ta kontakt med den enskilda för att det inte ska hamna mellan stolarna. Det är det primära intresset för mig som ansvarigt statsråd.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall