Så ska valet bli tillgängligt

Foto: Härnösands kommun

För dåligt placerade . valsedlar i var femte vallokal, för lite utrymme bakom röstningsskärmarna i mer än var tredje lokal och skyltar, symboler och texter som varit för svåra att läsa. Vid de sista årens val har tillgängligheten till vallokalerna fått ett rejält underbetyg. Nu ska en ny checklista förhindra att det upprepas 2018.

Att få gå och rösta tillhör en av de mest grundläggande demokratiska rättigheterna . Men under framförallt 2014 års val avslöjades massor av brister i tillgängligheten till vallokaler över hela landet. Det gjorde att ett stort antal medborgare med olika typer av funktionsnedsättningar helt enkelt hindrades från att rösta. Problemen handlade om allt från trösklar och tillgänglighet in i vallokalerna till skärmar som var placerade så man inte kunde komma in bakom dem med en rullstol eller permobil. Stickprov som Myndigheten för delaktighet gjorde under EU-valet 2014 i cirka 200 vallokaler visade att valsedlarna var dåligt placerade i var femte lokal. Mer än var tredje hade för lite utrymme bakom röstningsskärmarna och i nästan lika många lokaler var skyltar, symboler och texter svåra att upptäcka eller läsa.

 

För att valet 2018 inte ska kantas av samma problem har nu Myndigheten för delaktighet tagit initiativ för att uppmärksamma problemen för att alla aktörer som arbetar med valet på något sätt ska få rätt insikt för att kunna rätta till problemen.

 

– Ofta handlade det om brister som är enkla att åtgärda. Men saknas kunskapen hos den som utformar vallokalen så kan det leda till att många faktiskt inte får möjlighet att rösta, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet i ett pressmeddelande.

 

Myndigheten för delaktighet har därför tagit fram en speciell checklista som ska göra att de över 6 000 svenska vallokalerna som kommer att användas den 9 september 2018 blir tillgängliga för landets alla röstberättigade.

 

När analyser gjordes av hur stort valdeltagandet var vid valet 2014 i olika grupper i befolkningen sågs att valdeltagandet var särskilt lågt bland personer med nedsatt syn, nedsatt rörelseförmåga och med besvär av oro och ångest. Så många som 35,2 procent av befolkningen i Sverige har någon typ av funktionsnedsättning enligt Statistiska centralbyrån. För många av dessa personer är tillgängliga lokaler och tillgänglig information avgörande för att de ska kunna rösta. Dessutom är det en mänsklig rättighet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som gäller i Sverige sedan 2009.

 

Tanken med den nya checklistan är att den ska fungera som stöd för landets alla valnämnder inför valet. Checklistan beskriver vad som är särskilt viktigt att tänka på för att göra det möjligt att rösta för personer med nedsatt hörsel, syn, rörelse- och kognitionsförmåga samt personer med allergier och annan överkänslighet. Listan innehåller även konkreta punkter som gör det möjligt för fler att ta sig till och runt i röstningslokalen och lägga sin röst.

 

– Ett stort ansvar vilar nu på landets valnämnder att förbättra situationen jämfört med 2014. Det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter att kunna delta i valen på jämlika villkor, säger Malin Ekman Aldén.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall