Fler kan fällas för diskriminering

Diskrimineringslagens . förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet har länge kritiserats för att ha varit tandlös eftersom den innehöll undantag för företag inom varu- och tjänstesektorn. Men sedan den första maj 2018 gäller lagen för alla företag.

Det var när bristande tillgänglighet infördes som en ny form av diskriminering i lagstiftningen under 2015 som riksdagen beslutat att verksamheter inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda skulle undantas från bestämmelserna. Reglerna gällde exempelvis restauranger, caféer och butiker, vilket gjorde att lagen fick tung kritik från funktionshinderrörelsen. Men från och med den första maj i år har det undantaget tagits bort. Lagändringen innebär att alla företag, oavsett storlek, nu omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

 

Rent konkret innebär lagändringen att en verksamhet som erbjuder varor och tjänster och som inte vidtar skäliga åtgärder för att skapa en tillgänglig miljö därmed kan anses ha gjort sig skyldig till diskriminering.

 

– Det här är en väldigt tydlig signal om att tillgänglighet är något som berör alla, och alla verksamhetsutövare inom den här sektorn som inte redan har gjort det bör nu se över sin verksamhet och fråga sig om den är tillgänglig, säger Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i ett pressuttalande.

Det som Diskrimineringslagen ställer krav på handlar om att en verksamhet måste ha genomfört så kallade skäliga tillgänglighetsåtgärder. Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd är de krav på tillgänglighet som gäller enligt de lagar eller regler som finns för verksamheten, till exempel i plan- och bygglagen eller i EU-förordningar om passagerares rättigheter vid transporter.

 

Vid bedömningen om det har varit fråga om diskriminering eller inte, görs en helhetsbedömning av det enskilda fallet. Då ser man till exempel på vilka praktiska och ekonomiska förutsättningar en verksamhet har. Man ser också på faktorer som om det handlar om en kortare kontakt eller en längre relation till kunden som har behov av tillgänglighetsåtgärder.

 

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall