Funkisars kompetens slarvas bort

Arbetslösa som har . någon typ av funktionsnedsättning har i stor utsträckning kompetens som inte tas tillvara, det trots att många arbetsgivare just nu skriker efter kompetens. Det slår Arbetsförmedlingen fast i en ny rapport.

Den fortsatt starka konjunkturen gör att många arbetsgivare har svårt att rekrytera ny personal . Men trots att arbetslöshetssiffrorna sjunker i landet så ligger sysselsättningsnivån still bland personer med funktionsnedsättningar. Det visar Arbetsförmedlingen i en ny rapport.

 

Under fjärde kvartalet 2017 fanns i genomsnitt 360 000 inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Knappt 66 000 hade en eller flera funktionsnedsättningar. Av dessa hade omkring 42 000 minst gymnasieutbildning.

 

– Arbetsgivarna har mycket att vinna på att ha ett brett perspektiv i sina rekryteringar. Bland personer med funktionsnedsättning är utbildningsnivån god och många har också kompetens inom områden med bristyrken, säger Johan Eklöf, analytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

 

Många av personerna har exempelvis utbildningar inom hotell och restaurang, barnomsorg, bygg- och anläggning, hälso- och sjukvård och läraryrken. Det är områden där det just nu är det brist på arbetskraft i hela landet.

 

Enligt en färsk rapport från SCB är sysselsättningsgraden bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 56 procent. Det kan jämföras 81 procent i övriga befolkningen. I SCBs undersökning uppgav sex av tio personer som inte är sysselsatta och har nedsatt arbetsförmåga att de både vill och kan arbeta om de får rätt stöd.

 

– Arbetsförmedlingen kan bidra med stöd i samband med rekryteringar och även hjälpa till med att anpassa arbetsplatsen och ta fram hjälpmedel. Ofta kan enkla åtgärder som exempelvis flexibla arbetstider räcka, säger Johan Eklöf.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall