Dom: han blev diskriminerad

Lars-Göran Wadén. Foto: Privat

I januari 2015 fick . inte Lars-Göran Wadén från Gävle åka med lokalbussen eftersom föraren saknade rätt utbildning för trappliften. Nu tre år senare har han fått rätt i Gävle tingsrätt mot Region Gävleborg i en historisk dom som fastställdes under måndagen. Det är den första privat drivna rättsprocessen i landet om att se otillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som diskriminering.

Lars-Göran Wadén var en av de första som lämnade in en anmälan om bristande tillgänglighet till Diskrimineringsombudsmannen, DO, det efter en bussresa den 2 januari 2015 från Gävle då han skulle hälsa på släktingar. Men resan tog stopp innan den knappt hann börja eftersom bussens trapplift inte gick att använda på grund av att busschauffören saknade utbildning för den.

 

Händelsen resulterade i en anmälan till DO från Lars-Göran Wadén. DO gjorde en utredning och kom också fram till att Lars-Göran Wadén kan ha blivit utsatt för diskriminering av bussbolaget X-Trafik i form av bristande tillgänglighet. Däremot valde de att inte ta fallet vidare till domstol och la istället ner utredningen.

 

– Det berodde dels på att både bussbolaget och Region Gävleborg lovade att samma sak aldrig skulle upprepas. För mig känns det jättekonstigt. Om jag gör ett bankrån och åker dit för det, kan jag bli fri då om jag i rättegången säger att jag aldrig ska göra om det? Har man gjort en sådan brist ska man ställas till svars för det, sa Lars-Göran Wadén till Tidningen Leva & Jobba med Assistans året efter händelsen.

Fick rätt i tingsrätten

Men nu har han fått sin upprättelse. Under måndagen den 11 juni fastställde Gävle tingsrätt att Region Gävleborg ska betala 16 000 kronor i diskrimineringsersättning till Lars-Göran Wadén eftersom regionen, som är huvudman åt trafikbolaget X-trafik, har brustit i tillgänglighetansvaret.

 

– Det betyder jättemycket och känns jätteinspirerande att äntligen ha hamnat i mål med detta, säger han.

 

Lars-Göran Wadén valde att driva fallet vidare privat med hjälp av DHR. Det är första gången som en organisation drivit ett ärende angående bristande tillgänglighet i domstol och sedan också vunnit. För Lars-Göran Wadén innebär det att hans omedelbara känsla av att ha blivit diskriminerad av bussbolaget var rätt.

 

– Att DO valde att lägga ner ärendet gjorde mig otroligt frustrerad, jag ville inte ge upp och tyckte att jag hade rätt i min känsla att ha blivit diskriminerad så då vände jag mig till DHR, säger han.

Finns risk för överklagan

Region Gävleborg har enligt Lars-Göran Wadén inte lämnat något besked ännu om de tänker överklaga domen eller inte, i så fall måste de göra det före den 2 juli. De har heller inte heller framfört någon formell ursäkt till Lars-Göran Wadén.

 

– De är rätt formella i sina svar och säger mest att det är betydelsefullt att testa lagarna om tillgänglighet, säger Lars-Göran Wadén.

 

Efter domen i Gävle tingsrätt har Lars-Göran Wadén fått en enorm respons från människor som tycker att han gjort rätt som valt att gå vidare med sitt fall.

 

– Jag har fått jättemycket respons, inte minst på Facebook och i sociala medier. Människor uppskattar att jag och DHR inte gett upp, vi har enträget tjatat på trots att så mycket vatten hunnit rinna under broarna sedan den 2 januari 2015, säger han.

 

Nu vill Lars-Göran Wadén fortsätta att jobba funktionshinderpolitiskt med bland annat tillgänglighetsfrågorna.

 

– Min dröm med detta är att uppmuntra fler att nyttja sina rättigheter så att vi kan skapa ett mer tillgängligt samhälle, säger han.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall