Bilstöd ses över

Färre personer har . fått bidrag för att funktionsanpassa sina bilar efter att det nya bilstödet infördes förra året, det tvärtemot syftet med reformen. Nu ger regeringen Försäkringskassan och Trafikverket uppdraget att se över bilstödet igen.

Det är efter skarp kritik från flera olika organisationer inom funktionshinderrörelsen som nu regeringen ger Försäkringskassan och Trafikverket fram till första oktober på sig att komma med förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

 

Grunden är den nya bilstödsreform som regeringen införde i början av januari 2017. Tanken var att fler personer, särskilt de med låga inkomster, skulle ges ökad möjlighet att kunna söka stöd för funktionsanpassning av bilar. Men istället blev det precis tvärt om. Under förra året betalade Försäkringskassan bara ut 60 procent av de anslagna pengarna – 162 av 266 miljoner kronor. Något har alltså gått fel på vägen.

 

– När vi förändrade bilstödet var syftet att det skulle bli bättre och att personer med låga inkomster skulle få mer stöd. Nu har vi fått tydliga signaler från brukarrörelsen om att det inte fungerar som vi tänkt och tvärtom har det blivit dyrare för många att skaffa bil. Jag är inte nöjd med det och därför ser vi över det, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

 

Under 2017 fattades det enbart beslut om 60 stycken nya anpassningsärenden vilket är klart under genomsnittet genomfört med tidigare år, det enligt DHR. Hela situationen för bilstödet har gjort att många aktörer i branschen hamnat under konkurshot, vilket i sin tur innebär att Sverige riskerar att förlora kompetens när det gäller bilanpassning.

 

DHR var också en av organisationerna som tidigt påtalade bristerna med de nya reglerna och har sedan dess jobbat hårt för att åstadkomma en förändring.

 

– Det är glädjande att regeringen nu ger Försäkringskassan och Trafikverket i uppdrag att se över bilstödet. Under längre tid har vi försökte att få till en dialog med Försäkringskassan utan resultat. Vi förutsätter nu att Försäkringskassan inleder en dialog med funktionshinderrörelsen och bilanpassningsbranschen säger Rasmus Isaksson förbundsordförande i DHR i en intervju med Sveriges Radios Ekoredation.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall