Vill slopa omprövningarna

Lena Hallengren. Foto: Björn Nordqvist.

Barn-, äldre- och . jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) öppnar för att tvåårsomprövningarna ska tas bort permanent. Det framkom i en intervju med Dagens-Nyheter nyligen.

Under de senaste månaderna har debatten om den personliga assistansen varit intensiv, inte minst har regeringen fått tung kritik för sin funktionshinderspolitik där många människor förlorat sin rätt till personlig assistans, bland annat genom tvåårsomprövningarna. Kritiken gjorde att regeringen valde att dels ta bort direktivet om besparingar i den pågående LSS-utredningen och att tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppades. Men nu vill alltså Lena Hallengren att de bör slopas permanent.

 

– Med en ny lagstiftning är den frågan öppen och jag menar att det är ofta att ha en omprövning vartannat år. Det gör att man knappt kan vila i att man har assistans och planera sitt liv. Den absoluta merparten har funktionsnedsättningar som är långvariga och inte förändras, kanske inte alls och framför allt inte på kort sikt, sa Lena Hallengren till Dagens-Nyheter i samband med Almedalsveckan.

 

Hon menar dock att någon typ av omprövning ändå är nödvändig för att systemet ska fungera.

 

– Det är klart att man behöver göra omprövningar, men man kan tänka sig situationer där man gör omprövningar utifrån hur individens behov ser ut. Jag vill inte låsa mig vid något, men tycker att det är viktigt att säga att vi ser den oro och otryggheten det innebär när man inte kan planera sitt liv för lång tid framöver, säger hon till tidningen.

 

Text: Christopher Kullenberg Rothvall