Yrket personlig assistent utreds

I somras beslutade . regeringen att tillsätta en utredning av yrket personlig assistent. Det för att se över yrkesgruppens arbetsförhållanden och arbetsuppgifter samt utreda behovet av utbildning.

Det var den 28 juli som det blev klart att regeringen tillsätter en utredning av yrket personlig assistent. Syftet med översynen är att undersöka hur personliga assistenters villkor ser ut, både i kommunal som privat verksamhet, samt för de som är anställda inom brukarkooperativ och hos assistansberättigade som anställer sina egna assistenter. Dessutom ska utredningen titta på vilket behov som finns av utbildningsinsatser för personliga assistenter.

 

– Bakgrunden är att vi inte har någon tidigare kartläggning av det elfte största yrket i Sverige. Det finns ett stort behov av att veta hur de arbetar och vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön och kompetensutvecklingen för de som arbetar i yrket, säger barn, – äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

 

– Min förhoppning är att kunskapen som kommer fram kan leda till förbättringar av arbetssituationen men också bättre kvalité för alla de som behöver en personlig assistans för att leva ett självständigt liv, säger Lena Hallengren.

 

Lars Lööw är den som blivit utsedd att leda utredningen. Han har tidigare varit myndighetschef för Handikappombudsmannen, ordförande för Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), sakkunnig på Socialdepartementet och varit förbundsjurist på Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB. I oktober 2015 utsågs han till generaldirektör för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, ESF-rådet.

 

Utredningen ska pågå fram till den 15 januari 2020. Direktivet är också att utredaren ska undersöka de personliga assistenternas möjligheter till introduktion, informations- och utbildningsinsatser och vid behov föreslå hur information och kompetens kan stärka kvaliteten i yrket.